3.Inna szkoła 2

Dobre praktyki.

 1. Stale monitorujemy osiągnięcia dzieci.
 2. Raz w tygodniu oceniamy postępy uczniów – przygotowujemy karty pracy (bezpośredni indywidualny kontakt z uczniem podczas przekazywania wyników).
 3. Książki w postaci kart pracy (adaptacja kart pracy do wymagań pracy zespołowej) cdm.
 4. Praca frontalna, indywidualna, zespołowa w proporcji 1 / 5 / 4 lub 1 / 6 / 3.
 5. Jak najwięcej zwykłych zeszytów.
 6. Uczniowie siedzą przy stolikach - nie frontalnie
 7. Pomoce ułatwiające komunikację A B C z nauczycielem
 8. Projekty klasowe – 3, 4 razy w roku, z wyraźnie zaplanowanymi zadaniami dla dzieci.
 9. Otwarte klasy (drzwi), uczniowie poruszają się po klasie podczas lekcji.
 10. Pełna (czteroelementowa) informacja zwrotna dla uczniów
 11. Teksty dostosowane do możliwości uczniów (test 5 palców).

- Kiedy w Wielkie Brytanii wprowadzono reformę edukacji i w jakim celu? Czy wszystkie elementy reformy odniosły sukces? Jak liczne są klasy?

- W jakim celu w salach lekcyjnych drzwi są otwarte? Czy wprowadzenie otwartych klas w szkole od początku jest akceptowane i skuteczne? Jak długo trwają zajęcia lekcyjne w klasach otwartych?

- Dlaczego rodzice mogą mieć trudności w udzielaniu pomocy w odrabianiu prac domowych z zakresu matematyki? W jaki sposób rodzice pomagają dzieciom w nauce języka ojczystego?

- Dlaczego podział na poziomy w porównaniu z podziałem na klasy uważany jest za korzystniejszy dla uczniów, ale trudniejszy dla nauczycieli? Jak rozwiązywany jest problem drugoroczności? Kiedy dziecko przechodzi na następny poziom edukacyjny?

- Czy dzieci mają zwykłe podręczniki i zeszyty ćwiczeń? Jeśli TAK, to jak one wyglądają? Jeśli NIE, to co jest stosowane zamiast podręczników i zeszytów ćwiczeń? Dlaczego nauczyciele dążą do tego, by jak najwięcej czynności było wykonywanych przez uczniów własnoręcznie?

- Wymień stosowane w szkole 3 metody dydaktyki? Kiedy stosowane jest nauczanie frontalne?

- Kiedy sprawdzana jest praca domowa? Kiedy są sprawdziany? Co stanowi podstawą oceny osiągnięć? Jak są oceniane sprawdziany i prace uczniów?

- Na czym polega wzajemne nauczanie?

- W jaki sposób realizowane są tematy wiodące - projekty? Czy tematy wiodące nie są nużące dla dzieci? Czy przygotowanie zajęć do tematu wiodącego jest obowiązkiem nauczyciela? Jak długo trwają przygotowania zajęć realizowanych w ramach tematu wiodącego?

- Jakie trudności napotkamy przenosząc model angielski do szkoły w Polsce i jak można te trudności pokonać?