Symbaloo

Habilitats i Competències informacionals (Competència necessària per a la cerca,

selecció, organització, transferència i utilització de la informació)

Symbaloo és un recurs que ofereix internet, una eina d'etiquetatge social que permet

recopilar enllaços, eines, etc sobre un tema determinat i organitzar-los d'una manera

gràfica.

El Symbaloo d'Habilitats i competències informacionals ha estat creat per Anna Argemí

i Teresa Coma a partir de la informació extreta de la formació.

Cada bloc del Symbaloo («quadradet») enllaça amb un recurs o una eina. Els diferents

blocs s'han organitzat en grups segons la informació que contenen. Cada grup té un

color que l'identifica.

Document explicatiu del symbaloo