Fonts estadístiques, geogràfiques i lingüístiques bàsiques

Aquestes fonts us ajudaran a trobar informació com per exemple

Estadístiques:

Quins són els 10 noms més habituals en els nadons catalans.

Quants casos declarats de tuberculosi respiratòria hi ha hagut a

Espanya el primer semestre de 2012

Geogràfiques:

Haig de ser a la sala Razzmatazz a les 22.00, si surto de

Plaça Catalunya ales 21.30 hi arribaré a temps en transport

públic? (ep, no en taxi!)

Lingüístiques:

Quan és correcte a nivel de? Què és preferible: undécimo o

decimoprimero?

Com es diuen els habitants de Bangladesh?

Què és preferible tuit o piulada? Ajuntament de El Prat o del Prat?