RECERCA

No hi ha una sola metodologia ideal de cerca, per tant pot existir més d'una alternativa per a una solució de cerca, emprant aquells recursos que són més pertinents que d'altres. L'eficàcia, la rapidesa, l'economia de medis i l'adequació dels resultats en són la clau.