Cercar articles de revistes i premsa digital

Són publicacions amb una periodicitat fixa. Aquestes revistes estan dirigides per un equip editorial d'especialistes, que avaluen la qualitat dels articles per aprovar o rebutjar la seva publicació. Contenen informació molt especialitzada i actual.

REVISTES CIENTÍFIQUES

Bases de dades amb la descripció de les revistes i en ocasions accés als sumaris i als textos complets dels srticles:

RACO(Revistes catalanes d'ccés obert)

Dialnet (Portal dedifusió de la producció científica d'Espanya

Latindex (Informació sobre les revistes d'investigació científica i cultural que s'editen en els païssos d'Amèrica Llatina, Espanya i Portugal)

Google acadèmic