Pràctica 1

Seleccionar un servei de referència digital, p. ex. Pregunta al mediatecari, Pregunta a la Biblioteca, Pregunte: las bibliotecas responden,... o qualsevol altre que l'alumne consideri oportú.

  • Elaborar una pregunta que sigui pertinent, de preferència alguna que pugui tenir una resposta bibliogràfica múltiple (llocs web, publicacions,...). Pot ser alguna de les preguntes que estigueu treballant actualment.
  • Enviar la petició al servei escollit.
  • Esperar la resposta (poden passar alguns dies no més de tres )
  • Fer una valoració de l’experiència i del servei (temps d’espera, tracte rebut, qualitat, elaboració i pertinença de les respostes obtingudes. )