Com cercar i trobar llibres

Localització de monografies.Grans catàlegs de biblioteques i catàlegs col·lectius

Els catàlegs de les grans biblioteques i els catàlegs col·lectius són les fonts d’informació més

operatives per assolir tres de les funcions del treball de referència o bibliogràfic: la

identificació, la referència i la localització dels documents.

D’una banda, ofereixen la descripció bibliogràfica normalitzada dels documents del seu fons, amb la qual cosa faciliten la identificació de les obres; en segon lloc l’organització en forma de base de dades permeten múltiples recuperacions i poden respondre a necessitats d’informació diverses; i, per últim, permeten localitzar els documents d’interès.

A Catalunya:

Biblioteca de Catalunya

Aladí: Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Municipals

Argus: Catàleg de les Biblioteques públiques de Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

Catàleg de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya

Fora de Catalunya:

Biblioteca Nacional de España

Catálogo de Bibliotecas Públicas

Catálogo Colectivo de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias)

Consejo Superior Investigaciones Científicas

Grans catàlegs de biblioteques i catàlegs col·lectius: altres països

Bibliothèque nationale de France

Catalogue collectif de France

Système Universitaire de Documentation

The British Library

Copac National, Academic, and Specialist Library Catalogue

Library of Congress

Metacercadors internacionals

KVK - Karlsruher Virtueller Katalog

OCLC/WorldCat