Arxius de diaris

La vanguardia

http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html

Agregació automatitzada: Es basen en mitjans exclusivament tecnològics (“cercadors de notícies”), robots que restregen webs de notícies, les extreuen i les presenten utilitzant alagoritmes informàtics, sense intervenció humana.

Google news

http://news.google.es/

Abasto de noticias

http://www.abastodenoticias.com/

EXERCICI PRÀCTIC:

Cerca a La vanguardia els titulars del dia del teu naixement

Recupera els titulars de l'esclat de la primavera àrab

Per un treball de recerca de batxillerat busca articles científics recents sobre especies invasores com el morrut roig o el musclo zebra

O sobre l'Escola Pia Granollers i la Guerra Civil