Pràctica 5

Busca tant informació actualitzada com de fa temps sobre el teu treball de recerca en alguna

revista o publicació periòdica.