Biblioteques digitals

Sistema per a la recopilació, catalogació, emmagatzematge, preservació, cerca i recuperació de tota mena de documents, nascuts digitalment o no (impresos i manuscrits), reproduïts i presentats en formats electrònics i

accessibles a través de sistemes informàtics i telemàtics: Carecterístiques principals preservació i difusió:

  • Memòria Digital de Catalunya MDC
  • Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (i J.Ll. Vives) BVMC
  • Google Book Search / Google Play GBS