Fonts lingüístiques

Serveis de consultes terminològiques

Serveis institucionals encarregats de resoldre dubtes de tipus ortogràfic, lèxic o gramatical.

Barcelona: Direcció General de Política Lingüística: Institut d'Estudis Catalans: TERMCAT

Optimot: consultes lingüístiques.

Real Academia Española.

Diccionario panhispánico de dudas.

Fundación del español urgente.

Fundación del español urgente. .