Pràctica 6

1.Quins són els 10 noms més habituals en els nadons catalans

(nens i nenes conjuntament)?

2.Quants casos declarats de tuberculosi respiratòria hi ha hagut a

Espanya el primer semestre de 2012?

3.Haig de ser a la sala Razzmatazz a les 22.00, si surto de

Plaça Catalunya ales 21.30 hi arribaré a temps en transport

públic? (ep, no en taxi!)

4.Quan és correcte a nivel de? Què és preferible: undécimo o

decimoprimero?

5. Com es diuen els habitants de Bangladesh?

6.Què és preferible tuit o piulada? Ajuntament de El Prat o del Prat?

7. Quin és el percentatge de la comunitat cristiana de Síria?

8. Quin nombre total de passatgers van viatjar a Espanya en vols

no regulars (xàrters) durant el primer semestre de 2012?