Guia didàctica

Guia didàctica

NIVELL: Batxillerat

ÀREA: Mediateca

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.

2. Tractament d’informació i competència digital.

3. Competència d'aprendre a aprendre.

TEMPORITZACIÓ: 1/2 hora de presentació. 2 hores de feina de l'alumne a

l'aula a casa o a la mediateca

ESPAI: Mediateca

CONTINGUTS

1. Localització de les fonts.

2. Cerca en un catàleg.

3. Cerca a internet.

OBJECTIUS

1. Aprendre a localitzar una font.

2. Cercar en un catàleg.

3. Cercar a internet.

CONTACTE:

pilar.jarque@escolapia.cat

Fonts consultades:

Site fet gràcies a la formació de LLuís Agustí Ruíz professor de Informació i documentació a la UB