Serveis de referència

El procés de referència comença en el moment en què arriba la pregunta i finalitza quan es lliura la resposta o la resolució.

Serveis de referència en línia:

Pregunta al mediatecari de l'escola:

Som 3 mediatecaris que us guiarem en allò que necessiteu. La resposta a vegades no és immediata i quan més l'acoteu vosaltres millor. Temps màxim d'espera tres dies.

Pregunte: las bibliotecas responden:

Servei coordinat pel Ministeri de Cultura, de 44 biblioteques públiques

de l' Estat (a Catalunya: Girona, Lleida i Tarragona), 3 xarxes de biblioteques, 7 biblioteques universitàries.

Servei de 24 hores 365 dies de l'any. Es compromet a contestar en un màxim de tres dies.

Pregunta a la Biblioteca

Servei de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. Via correu electrònic. Servei atès per bibliotecaris, es comprometen a respondre en un termini de tres dies.