Pràctica 3

A partir del tema del vostre TR plategeu-vos una pregunta directa i després vés ajustant l'expressió per trobar les paraules claus més adients per ressoldre la teva cerca.

Expliqueu als companys la utilitat de les paraules claus i la cerca avançada, quins aventatges hi trobeu