Imatges

Al fer la cerca per imatges utilitzeu les eines a on podeu restingir la cerca per tamany, color, data, drets d'ús...

Tres grans tipus:

Cercadors generalistes

Dipòsits oberts

Bancs d’imatges comercials