Reculls selectius acadèmics

Reculls selectius acadèmics, guies temàtiques,

directoris especialitzats o gateways

Avantatges davant cercadors convencionals:

    • Davant de l’exhaustivitat dels cercadors, la selectivitat dels
      • reculls i guies temàtiques
    • Institucions públiques responsables
    • Bibliotecaris i especialistes

Les guies temàtiques són una selecció de recursos d'informació publicats al web de la Biblioteca i relacionats amb les matèries de docència i investigació de la institució [sovint una universitat].

Reculls selectius acadèmics o guies temàtiques

Recercat (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) és un repositori cooperatiu en el que es pot

consultar la literatura de recerca de les universitats i centres d'investigació de Catalunya, com

ara articles, treballs d’investigació/fi de màster, treballs/projectes fi de carrera, ponències de

congressos, informes, documents de treball, etc. Els documents poden ser introduïts

directament a RECERCAT o bé a través dels repositoris de les institucions. En aquest últim

cas, RECERCAT actua de recol·lector tot integrant i organitzant els documents en un espai

comú independentment del repositori en el que han estat inclosos.

Edu365.cat

Guies temàtiques UB

Guies temàtiques UPF /Guies temàtiques cercadors UPF

Alehoop: recursos en línia per elaborar treballs de recerca (UB. Biblioteconomia i Documentació) (es busca per temes i alguns ho subdibideixen en subtemes)