Com buscar informació a Monografies i obres de referència

Per comprovar si una monografia o obra de referència ens donarà la informació que estem cercant és imprescindible consultar el sumari i l'índex:

SUMARI: Llistat de capítols del llibre

ÍNDEX: Buidatge de les paraules rellevants del document, pot ser un índex onomàstic o un índex alfabètic