ALEXANDER-TEKNIIKKA


“Alexanderin menetelmä on yhtä tärkeä löytö
kuin mikä tahansa keksintö
koko historian ajalta.”


John Dewey, opetusfilosofi


Alexander-tekniikka on menetelmä, jonka avulla voi muuttaa totunnaisia tapoja liikkua, toimia ja reagoida erilaisiin asioihin. Se opitaan käsillä tapahtuvan ohjauksen avulla ja siihen tarvitsee kolmivuotisen koulutuksen käyneen opettajan avustusta. Perusteiden oppimisen kautta sen avulla kuitenkin saavutetaan enenevässä määrin itsenäisyyttä ja riippuvuus ohjaajan avustuksesta hiljalleen katoaa.

Yleisesti on suositeltu 20-30 kertaa yksityisopetusta, mutta tutkimuksen mukaan pienemmälläkin määrällä on saatu vuoden seurannassa säilyviä vaikutuksia epäspesifisessä kroonisessa alaselkäkivussa. Yhdistettynä kävely liikuntareseptiin Alexander-tekniikan vaikutus parantui joten sen vaikutusmekanismin voi olettaa olevan erilainen kuin liikunnalla. 24 kerran opetussarjalla saatiin suurempi kipupäivien vähentyminen ja vaikutus jopa lisääntyi vuoden seurannassa. Kustannustehokkaimpana pidettiin kuutta kertaa yhdistettynä liikuntaan joka toi noin 70% 24 kerran vaikutuksista. 

Alexander-tekniikasta tehty tutkimus on myös viitannut sen lisäävän merkittävästi keuhkojen kapasiteettia ja uloshengityksen huippuvirtausta. Samalla todettiin hengityksen syventyneen ja rytmin hidastuneen.

Tutkimuksissa se on vähentänyt vanhusten kaatumisia parantamalla tasapainoa. 

Tutkimusten mukaan Alexander-tekniikalla on ollut myös lihaksia pidentävä vaikutus ja se on lisännyt välilevyjen korkeutta.

Kipuklinikalla tehdyn kyselyn mukaan Alexander-tekniikka arvioitiin potilaiden taholta parhaaksi menetelmäksi kurssilla käytetyistä 13 menetelmästä. Kyselyt suoritettiin kurssin päätyttyä, kolmen kuukauden jälkeen ja vuoden jälkeen.

Alexander-tekniikalla on todettu tutkimuksissa hyötyä myös stressihallintaan, masennukseen ja koordinaatioon. (STAT 2011).

 
”Alexander-tekniikka on neron aikaansaannos.
Alexander-tekniikka on muuttanut elämäni.
Suosittelen
sitä jokaiselle.”

Tony Buzan, miellekartan (mind map) kehittäjä


MIKÄ 

Alexander-tekniikka on menetelmä totunnaisten reaktiotapojen muuttamiseen. Elämä on jatkuvaa reagointia ärsykkeisiin ympäristöstä ja sisäisistä aistimuksistamme. Reagoimme siihen mitä näemme, kuulemme, tunnemme, haistamme, maistamme, sekä näistä syntyviin ajatuksiin ja tunteisiin. Reaktioihimme tulee usein mukaan paljon tarpeetonta ja haitallistakin lihasjännityksen muodossa. Tavallisesti emme ole tietoisia kuinka paljon turhaa ponnistelua toiminnassamme on. AT:n avulla voi löytää helppoutta ja vapautta joka päiväiseen toimintaan niin työssä kuin vapaa-ajalla.


Englanninkielinen video Alexander-tekniikasta


Näkemykseni Alexander-tekniikan ja fysioterapia yhteydestä.


”Alexander-tekniikasta on suuri apu työssäni.
Asiat tapahtuvat kevyesti ja rennosti ilman yrittämistä.”


John Cleese, näyttelijä

MIHIN 

AT opettaa kehon ja mielen käyttöä harmoonisena kokonaisuutena. Sen periaatteet ovat sovellettavissa kaikkeen toimintaamme ajasta ja paikasta riippumatta. 

Ihmisten kokemia hyötyjä Alexander-tekniikasta löytyy laajasti(linkki). Nämä anekdoottitason viitteet ovat tieteen mukaan kuitenkin epäluotettavia. Alexander-tekniikasta on alkanut tulla myös lupaavaa tutkimusnäyttöä vaikkei se onkin paljon rajoitetumpaa kuin kokemustason kertomukset vaikutuksista.

Kattavaan selvitykseen Alexander-tekniikan tutkimuksista jotka keräsin fysioterapian opinnäytteeseeni voit tutustua täällä: Alexander-tekniikan tutkimus(linkki)

Alexander-tekniikan vaikutusta on myös tutkittu parkinsonin taudin yhteydessä ja siitäkin saatiin lupaavaa näyttöä.
Linkki 2
Uusin tutkimus vahvisti Alexander-tekniikan hyödyn Parkinson tautia sairastavilla.          ( linkki )

Alexander-tekniikka mainitaan nyt Englannin käypähoitosuosituksissa parkinsonin taudin yhteydessä.

Työkyvytön muusikko sai avun Alexander-tekniikasta, kun vaivaan ei löytynyt apua lääkkeistä, fysioterapiasta, kiropraktiikasta tai naprapatiasta.

Eläkkeelle jäänyt kirurgi sai avun kroonisiin niskavaivoihin, joihin lääkkeet ja fysioterapia toivat vain hetkellistä helpotusta. Hänen mukaansa lääketieteen opiskelijoille pitäisi opettaa Alexander-tekniikasta, jotta he osaisivat suositella sitä potilaille.  (Linkki Irishtimes artikkeliin)


Terveyden lisääminen
luomalla olosuhteet, jossa kehomme toimii lähempänä henkilökohtaista optimiamme.
Alexander-tekniikka on tutkitusti parantanut hengitystä.“Alexander-tekniikka on realistinen vaihtoehto beetasalpaajille
stressin aiheuttaman korkean
verenpaineen hallitsemiseksi.”

Bent Ostergaard, sydänspesialisti, TanskaUljaampi ryhti, vapaammat työasennot, vähemmän sairauspoissaoloja.

Asennon parantuminen, vartalon ja lavan stabiliteetin parantuminen, jaksamisen parantuminen hankalissa työasennoissa, hienomotoristen taitojen parantuminen (tarkkuus ja nopeus)

"Subjects demonstrated improved abilities to complete laparoscopic skills in a shorter time. The subjects showed improvements in posture, trunk and shoulder stability and the ability to perform the series of laparoscopic skills tests.   “The Alexander Technique training program resulted in significant improvement in posture and trunk and shoulder endurance".

Sveitsiläinen suuryritys Victorinox onnistui vähentämään sairauspoissaolojaan peräti 40%  sen jälkeen kun henkilöstölle alettiin opettaa Alexander-tekniikkaa. Positiivisten tulosten myötä menetelmä on otettu osaksi yrityksen toimintakulttuuria.

“I can’t imagine the company now without Alexander Technique…”
Paul Auf der Maur, Head of Production, Victorinox
Alexander Technique Coaching in the Victorinox Company. A success story


Näyttöä asennonhallinnan parantumisesta ja selkäkivun lievittymisestä
“Herra Alexander on tehnyt palveluksen tutkimalla ihmistä
  psykofyysisenä kokonaisuutena.”

Sir Charles Sherrington, Nobel-palkittu fysiologi
Hyvinvoinnin lisääminen

Henkilökohtainen kokemus Alexander-tekniikasta selän lisäksi ADHD tyyppisiin oireisiin.


Äänenkäyttö ja kommunikaatio (musiikkivideo jossa laulajaa ohjaa käsin AT opettaja)


Liikkumisen helpottaminen, koordinaation parantaminen.
Työ ja harrastukset (lessons in bicycling, relearning to ski, running, horse riding, )


”Vammojen aiheuttaman 25 vuoden tauon jälkeen pystyin AT:n avulla kuntoutumaan  juoksukykyiseksi. AT:n avulla sain myös rikottua 10 veteraanien maailmanennätystä muun muassa 200km ja kuuden päivän ultra-maratoneilla.”  

Paul Collins, Kanadan maraton olympialaisedustaja 1956Itsetuntemus ja totunnaisten reaktiotapojen muuttaminen.


“Ainakin 99% väestöstä tarvitsee Alexander-tekniikan oppeja.”

Wilfred Barlow, lääkäri ja Alexander-tekniikan opettajaYhteenvetoa Alexander-tekniikan tieteellisestä tutkimuksesta Society of Teachers of Alexander Technique sivustolla.

Yhteenvetoa pilottitutkimuksista englanniksi.

Yhteenvetoa vanhemmista tutkimuksista englanniksi.

Nikolaas Tinbergen Nobel Lecture 1973 includes his view and his familys experience about Alexander technique (from 32.40 onwards)


“Pidän Alexanderin menetelmää täysin tieteellisenä
ja opetuksellisesti perinpohjaisen luotettavana.”

Professori George E. Goghill, anatomian ja fysiologian tutkija


MIKSI

Kehitämme huomaamatta paljon tarpeettomia ja haitallisia lihasjännitystottumuksia, jotka tulevat mukaan kaikkeen toimintaamme. Totumme myös vääriin asentoihin, joten tuntoaistimme ei usein huomauta haitallisista asentotottumuksista, vaan kummallisetkin tilat alkavat tuntumaan luonnollisilta ja normaaleilta. Nämä tottumukset yleensä lisääntyvät aikaa myöten ja voivat ruveta vaivaamaan meitä lisääntyvästi, ellemme tietoisesti tee muutosta parempaan suuntaan. Usein ihmiset alkavat olettaa, että meidän kuuluu tuntea jäykkyyttä, painoa ja ponnistelua, kun voisimme kokea kehomme ilman keveinä ja helposti liikkuvina. Mielemme voi myös vapautua löytämään enemmän luovuutta joka päiväisessä toiminnassa. Voimme tuntea olemassaolon nautintoa kun kehomme ja mielemme ovat vapaita turhista tottumuksista.


”Jokaisessa ihmisessä piilee mahdollisuus fyysiseen täydellisyyteen.”

F.M. Alexander

MITEN

Alexander-tekniikka on aivojenkäyttö-tekniikka, jolla saadaan muutoksia kehon tilaan. Keskeisimmät keinot muutokseen ovat tietoisuus, inhibitio ja suuntaus. Niiden opettamiseen käytetään ensisijaisesti käsillä tapahtuvaa ohjausta, ja sen rinnalla sanallista ohjausta ja visuaalista näyttämistä.  Käsillä tapahtuva ohjaus tehdään asiakkaan ollessa pukeutuneena, joten alexander ohjaus ei vaadi  vaatteiden riisumista.Yleisimmin ohjaus tapahtuu istuen, seisten ja selinmakuulla. Ohjaus voi tapahtua myös minkä tahansa toiminnan yhteydessä.

Tietoisuus tarpeettomista reaktioista niin fyysisellä, mentaalisella kuin emotionaalisella tasolla avaa mahdollisuuden muutokselle. Liike ja toiminta vahvistaa perusolemukseemme kehittyneitä jännitysreaktioita. Tarpeettomat jännitykset vääristävät ryhtiämme ja vievät meitä pois tasapainoisesta helppouden tilasta. Jopa makuulla rentoutuessa meihin jää näitä puristavia jännityksiä. Läsnäolon kautta voimme avautua huomaamaan normaalista alitajuisia jännityksiämme. Jännityksistä tietoiseksi tuleminen avaa mahdollisuuden muutokselle.

Inhibio on hermoston luontaista toimintaa ennaltaehkäisemään turhia reaktioita. Kaikki toimintamme tapahtuu ”hermostollisilla ohjelmilla”, jotka sisältävät tarpeellisen lisäksi myös tarpeettomia jännityksiä. Inhibio on keino keskeyttää automaattinen reaktiotapa. Totunnaisen reaktiotavan keskeyttäminen vapauttaa tarpeettomia jännityksiä. Inhibitio on avain uudenlaisen toimintatavan synnyttämiselle. Jos emme pysäytä automaattista ohjelmaamme, tulemme vain toistamaan vanhaa, turhia jännityksiä sisältävää, toiminta tapaamme. Inhibio avulla joka päiväiset toiminnatkin voivat tulla luovuutta ja vapautta herättäviksi tapahtumiksi.

Suuntauksella tarkoitetaan erilaisia tapoja käytää ajatuksia, aikomusta ja huomiota kannustamaan vapautumista ja elävöittämään asentoa ylläpitäviä refleksimekenismeja.Suuntauksilla kannustettavassa elävässä ja virtaavassa tilassa kuvaillaan tapahtuvan seuraavia asioita:

1. Niska/kaula on vapauttamassa…

2. Päätä eteenpäin-nyökkäyksen suuntaan ja ylöspäin (poispäin vartalosta) ja…

3. Selkäranka on pidentymässä (nikamat vapautumassa poispäin toisistaan) ja…

4. Rintakehä on laajentumassa.

Näiltä avainalueilta käynnistyvän vapautumisen tilan katsotaan vaikuttavan positiivisesti koko kehoon. Tila on hienovarainen ja sen tiedostaminen yleensä vaatii useita kokemuksia tuosta tilasta. Aluksi tuo hienovarainen virtaava toimintatila jää usein huomaamatta, ja ohjattava huomaa vain sen synnyttämät muutokset asennossa, liikkeessä tai esim. mielentilassa. Käsillä tapahtuvan ohjauksen avustuksella saadun tilan toistaminen on tärkeää, jos haluaa tulla tietoiseksi ja oppia itsenäisesti luomaan tuota virtaavan eläväistä toiminnan tilaa.

Kun tietoisuus, inhibitio ja suuntaaminen tapahtuu yhtäaikaisesti kehossa, voi tapahtua suuriakin muutoksia. Nämä keskeisimmät hermostolliset taidot on tarkoitus oivaltaa oman kehon toiminnassa. Mitä enemmän niitä tuo joka päiväisiin toimintoihin, sitä suuremman hyödyn niistä saamme. Taitojen harjoittaminen voi tapahtua missä tahansa toiminnassa ja milloin tahansa.

Pidemmän kuvauksen AT:n periaatteista voit lukea täältä. 


KUKA

Oppilaat: Alexander-tekniikka sopii kaiken ikäisille. Vaikka sitä ovat enemmän käyttäneet ihmiset joiden kehonkäytöllä on suuria vaatimuksia, kuten äänenkäyttäjät, muusikot  ja esiintyjät, sopii se erinomaisesti kaikenlaisten ammattien ja harrastusten edustajille. Me kaikki käytämme kuitenkin lihas-hermojärjestelmäämme joka hetki erilaisissa toiminnoissa ja reagoimme jatkuvasti erilaisiin asioihin. 

Kehittäjä: Menetelmä kehittyi Australiassa 1869  syntyneen Frederic Matthias Alexanderin (1869-1955) 7-10 vuotta kestäneen itsetutkiskelun tuloksena. 1904 hän muutti Englantiin, missä hän opetti menetelmäänsä vuoteen 1955 asti.

Opettajat: Alexander-tekniikkan opettajat käyvät 3 vuotta kestävän koulutuksen, jota valvoo opettajien keskusjärjestöt. Menetelmä opitaan kokemuksen kautta ja tekniikan harjoittamisesta tulee elämäntapa.  Alexander-tekniikkaa ei voi opettaa, jos ei sitä harjoita itse jokapäiväisessä elämässä.

Oma taustani Alexander-tekniikassa

1991 Oma kiinnostukseni heräsi alexander-tekniikkaan kirjojen kautta.
1994 pääsin Alexander-tekniikan ohjaukseen.
1996 aloitin opettaja koulutuksen.
1999 Aloitin Alexander-tekniikan opettamisen


Essex Alexander School 1/1996-12/1998. Society of teachers of Alexander technique (STAT) keskusjärjestön hyväksymä kolmivuotinen kokopäiväinen opettajakoulutus.

Vierailuja Alexander-tekniikan opettajakoulutus instituutioihin (Tukholma, Lontoo, Essex, Oxford, Brighton, San Francisco, Berkeley).

Opetusta Alexander-tekniikan kokeneimmilta opettajilta, sisältäen lukuisia ensimmäisen sukupolven opettajia ja Alexander-tekniikan opettajakoulutusten vetäjiä (Walter Carrington, Marjory Barlow, Erica Whittaker, Peggy Williams, Elisabeth Walker, Frank Ottiwel, Ken & Angela Thompon, Paul Burge, Dick Gilbert, Misha Magidow, Peter & Eleanor Ribeaux, Giora Pinkas, Jerry Sontag, Margaret Edis, Ruth Murray, John Nicholls, Tommy Thompson, Karen Wentworth, Shoshana Kaminetz, Ted McNamara).Olen toiminut opettajana Suomen Alexander-tekniikka instituutin AT:n opettajakoulutuskurssilla 1.1-31.5.1999.

Olen ohjannut Alexander-tekniikan kursseja 1999 lähtien:

Espoon työväenopisto
Eurosinkut
Heinolan kansalaisopisto
Helsingin aikuisopisto(HAO)
Helsingin Ekonomit
Helsingin suomenkielinen työväenopisto
Helsingin yhteiskunnallinen opisto
Hiidenopisto, Lohja
Hyvinkään kansalaisopisto
Hämeen-Satakunnan piiri ry
Imatran työväenopisto
Jokelan kansalaisopisto
Jukolan kansalaisopisto (Klaukkala)
Järvenpään kansalaisopisto
Kalliolan opisto (Helsinki)
Kaustisten kansalaisopisto
Keravan opisto
Kirkkonummen kansalaisopisto
Kouvolan kansalaisopisto
Kuusankosken työväenopisto
KVS-instituutti
Lakeudenportin kansalaisopisto (Töysä)
Mikkelin kansalaisopisto
Mäntsälän kansalaisopisto
Merita pankki (Nordea)
Nurmijärven opisto(klaukkala)
Oriveden opisto
Perhon kansalaisopisto
Porvoon kansalaisopisto
Säteilyturvakeskus
Työväen sivistysliitto(TSL)
Vanajaveden opisto, hämeenlinna
Vantaan aikuisopisto
Äänekosken kansalaisopisto
Dr. Deepak Sharans Repetive strain injury clinic, Bangalore, Intia
MISSÄ

Yksityisohjaus (Helsinki)

Henkilökohtainen käsillä tapahtuva ohjaus on  tärkein keino välittää oivalluksia Alexander-tekniikassa.  Alexander-tekniikan periaatteita koetaan ja tutkitaan yleensä istuen, seisten ja selinmakuulla. Työhön ja harrastuksiin liittyviä toimintoja voidaan myös käydä läpi ohjatusti. Alexander-tekniikassa on myös omia harjoitteita joita saatetaan myös käyttää osana opetusta. Kun Alexander-tekniikan periaatteet oivaltaa paremmin voi niitä käyttää paikasta ja ajasta riippumatta. Eli harjoittaminen onnistuu missä vain milloin vain.

Ota yhteyttä:
osteopaatti-vertti@yahoo.com


Kurssit

Kurssimuotoisen opetuksessa käytetään myös henkilökohtaista ohjausta, mutta ryhmässä sen osuus on rajoitetumpi, joten opetus painottuu enemmän ajatukselliseen puoleen. Ryhmät ovat yleensä rajoitettu maksimissaan 12 henkilöön.


Ryhmäopetusta, kursseja, luentoja, tykykoulutusta ja yksilöllistä ohjausta työpaikalle myös tilauksesta. Tarkemmat tiedustelut sähköpostilla tai puhelimella:

Ota yhteyttä:
osteopaatti-vertti@yahoo.com
LINKKEJÄ:

ETUSIVULLE 

ALEXANDER-TEKNIIKKA 

Alexander-tekniikan periaatteista

Ihmisten kokemuksia Alexander-tekniikasta

Alexander-tekniikan tutkimusnäyttö

Alexander-tekniikka työterveydenhuollossa

Alexander-tekniikan vaikuttavuus alaselkäkivussa

OSTEOPATIA 

MUUT 

KURSSIT 

FYSIOTERAPIA

Kroonisen alaselkäkivun näyttöön perustuvasta kuntoutuksesta


FINSTAT (Alexander-tekniikan opettajat)

Alexander technique articles (ATI)

Alexander technique articles (STAT)

Alexander technique articles (com)

Alexander technique articles (org)

Alexander-tekniikka ja krooninen selkäkipu

Englanninkielinen video Alexander-tekniikasta

PITKÄKESTOISTA apua krooniseen selkäkipuun ja toimintakykyyn 

Tutkimus British Medical Journal julkaisussa
                BMJ tutkimus aiheinen video(englanniksi) osa1
                BMJ tutkimus aiheinen video(englanniksi) osa2


What people have said about Alexander technique
  
Tähystysleikkauksiin parantunutta suoritusta kirurgeille ja jaksamista kehonhallinnan parantumisen kautta (englanniksi).

Alexander-tekniikka ja mielenterveys (englanniksi)

Alexander technique and back pain (Telegraph
.co.uk)

Positive health online article about alexander technique

Työkyvytön muusikko sai avun Alexander-tekniikasta

Alexander-tekniikka MTV3:n Studio55 ohjelmassa      

Toinen sivu studio55

Perfect poise to banish backache


Backache balm

Musician Gabriel Rios, has hands-on AT as he sings "Baby Lone Star"


Alexander Meets God

Experience Speaks for the Alexander Technique video


Alexander presentation video by Frederick Lacy


The Irish Times - Tuesday, February 7, 2012: Consultant advocates doctors be trained in Alexander Technique

Alexander Technique Benefits People with Parkinson's Disease

http://pittsburgh.cbslocal.com/2012/11/12/many-turning-to-alexander-technique-for-pain-stress-relief/
                
ryhti rentous liike liikkuminen asento ääni esiintyminen istuminen hengitys stressinhallinta levollisuus keveys helppous koordinaatio Alexander-tekniikka Aleksander tekniikka Helsinki