Home‎ > ‎

dnn

Николай Николаевич Дурново. 1842-1919

    Титулярного советника Николая Николаевича Дурново (1842-1919) обычно путают с его сыном, академиком Николаем Николаевичем Дурново (1876-1937)
Как указывает Т.А. Сумникова, родители Николая Николаевича Дурново-старшего: отец - ротмистр кирасирского полка Николай Аполлонович Дурново (1816-1861), мать - графиня Е. Н. Салтыкова.
    Николай Николаевич Дурново-старший был женат на помещице Елизавете Николаевне Вельмениновой. Его сыновья: старший сын Николай (будущий академик), Михаил и Василий. Дурново-старший и его сыновья Василий (штабс-капитан, служил на Московско-Сызранско-Пензенской железной дороге) и Михаил (учитель математики в Рыбинске) были членами Союза Русского Народа.
    В 1912 Михаил Николаевич был председателем рыбинского совета Всероссийского Национального Союза.
    По Т.А. Сумниковой, Дурново-старший служил (где - она не пишет), затем по выходу в отставку занимался издательской и публицистической деятельностью.
    В 1879-1886 он был редактором-издателем московской газеты "Восток".
    Автор ряда книг, которые издавались под псевдонимом Н. Д. и Orthodox (Н. Д.) (только 1909 г.); на Балканах приобрел репутацию сербофила и болгарофоба:       См. также его библиографию по церковным вопросам.
В.А. Бурбыга сообщает также о публикациях Н.Н. Дурново-старшего в периодике, в журнале Исторический вестник ("К истории сербской войны 1876 года" //Исторический вестник. 1899. Т. 75, № 1, с. 530-537) и в газете "Санкт-Петербургские ведомости", опубликовавшей в 1908-1912 гг. свыше 25 статей по македонскому вопросу. Он же приводит характеристику, данную этой газетой Н.Н. Дурново:

престарелому публицисту-патриоту нельзя отказать в глубоком знании вопроса.
("Санкт-Петербургские ведомости", 28.08.1907)

    К этому следует добавить, что Н.Н. Дурново-старший был известен и в Румынии.
О его статье в "Санкт-Петербургских ведомостях" писала газета Românul в №73 от 01(14).04.1912:
    
    Ziarul „Petersburgskija Wjedomosti" a publicat un interesant articol al ziaristului N. Durnowo.
In care se vorbeşte despre manifestaţia relaţiilor de prietenie dintre Rusia şi România din vara anului 1911 şi se zice că din această manifestaţie trebuie să se tragă consecintele, ca România împreună cu Rusia să împartă între sine monarhia austro-ungară. Planul acesta fantastic de altcum nu este nou. Şi după el, dupăce România a luptat întotdeanua a umăr la umăr cu Rusia contra turcilor şi regele Carol şi zi îşi aminteşte cu bucurie pretenia româno-rusa, că încheiată la Plevna şi fiind românii pe partia duşmanilor Rusiei numai din cauza că li-s'a răpit Basarabia, Rusia să redeie îndărăpt României teritorul; ân al Basarabiei si astfel să o câştige pentru planul; de a împărţi Austro-Ungaria.
    La aceasta împărţire România să primeasc ă teritorul românesc din Ungaria (Transilvania , Bănatul şi comitatul Arad) şi Bucovina cu capital a ei veche, Suceava; iar Rusia, Haliciul rusesc de odinioară. Lodomeria şi teritoriale slave ale Austro-Ungariei.
    Austro-Ungaria — scrie Durnowo mai departe — aşteaptă numai momentul de a începe răsboiul cu Rusia, şi motiv pentru aceasta va fi, ocuparea Novibazarului din partea armatei austro-ungare şi înaintarea acesteia spre Saloniki sau şi numai apăsarea mai mult a "ruşilor" din Galiţia.
    România este pentru Rusia o aliată de mai mare valoare, decât Anglia şi Franţa, cari îi pot nega ajutorul în caz de lipsă. De aceea trebuie să grăbească şi să promită Basarabia României, ca sa aibă ajutorul ei.

    Также Românul в №61 от 16(29).03.1914 писала о письме Дурново, опубликованном газетой Universul 14(27).03.1914 или 15(28).03.1914:

    O scrisoare a lui Durnowo către „Universul". Marele ziar din România „Universul" publică în numărul său de ieri o scrisoare a cunoscutului publicist rus Durnowo, fratele fostului ministru de interne al Rusiei. Durnowo încearcă în scrisoarea sa să dovedească că inte resele de viaţă ale României ar impune o politică rusofilă din partea regatului român.
    Bazat pe faptul că atât România cât şi Rusia are în monarhie la 4 milioane conaţionali, Durnowo scrie că în răsboiul iminent Ruşii, Românii şi Sârbii ar trebui umăr la umăr să plece pe câmpul de răsboi . Rusia ar fi aplicată să redea României o parte din Basarabia căci prietinia României pentru Rusia e de o valoare de o mie de ori mai mare decât întreagă Basarabia.
    „Universul" publică în întregime scrisoarea lui Durnowo, făcând însă câteva observaţiuni, din cari se vede că nu aprobă în întregime conţinutul scrisorii.

    Об этой публикации газеты Universul упоминалось в Review of reviews and world's work в 1915 г.:

A noted Russian publicist, Durnowo, writing to the Bucharest Universul in March, 1914, declared that the vital interest of Rumania demanded the union of all the Rumanians under one scepter; in a future war Russia would march alongside of Servia and Rumania.

    Однако, основная мысль, указываемая в статьях Românul - что, по мнению Н.Н. Дурново-старшего, для того, чтобы восстановить дружественные отношения и сделать Румынию своим союзником в грядущей войне с Австро-Венгрией, России следовало бы передать Румынии Бессарабию.
    Следует отметить, что по мнению этой румынской газеты, Н.Н. Дурново-старший — брат министра внутренних дел России. Это неверно (см. у П.Н. Шилова), как в случае Ивана Николаевича Дурново, 1834-1903 (его отец - Николай Александрович Дурново, 1804-ок. 1862, мать - Елизавета Игнатьевна Ключарева, ?-не ранее 1838), так и в случае Петра Николаевича Дурново, 1842-1915 (его отец - Николай Сергеевич Дурново, 1817-не ранее 1858, мать - Вера Петровна Львова, 1817-не ранее 1886).
Comments