Apps & tools per lpd

Terwijl het gebruik van ICT in de klas voor sommige leraren een evidentie was, beschouwden andere leraren het nog als een struikelblok. ICT-integratie in het onderwijs leek voorheen dan ook vaak een persoonlijke aangelegenheid te zijn.

Zoals jullie waarschijnlijk al vernomen hebben bestaan er sinds september 2019 nieuwe graadleerplannen ICT voor de eerste graad. Uitgangspunt van deze nieuwe leerplannen is de integratie van ICT in de gewone lessen.

Maar wat maakt nu dat de ene leraar educatief ICT-gebruik als een hele opgave beschouwt en de andere als een boeiende uitdaging? Met iIntegratie focussen we ons op beide groepen. Hieronder kan je overzicht van apps en tools vinden per leerplandoelstelling.

Het gemeenschappelijk leerplan

LPD 1

LPD 2

LPD 3

LPD 4

LPD 5

LPD 6

LPD 7

LPD 8

LPD 9

Het gemeenschappelijk funderend leerplan

LPD 17

LPD 18

LPD 19

LPD 28

LPD 33

LPD 34