itoolbox

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel jongeren gebruiken het internet dagelijks. Ze doen dit vooral met mobile devices. Ook in het onderwijs heeft het internet een centrale plaats gekregen doorheen de jaren. Dit onder de noemer ICT. We moeten ICT integreren in het leerproces. Niet alleen het leerplan vraagt dit maar ook de jongeren zelf zijn vragende partij. Alleen is dit niet altijd even simpel zoals het lijkt.

Steeds meer scholen investeren in nieuwe hardware zoals WIFI & mobile devices. Dit is voor vele scholen een grote kost. Maar mits de juiste keuzes te maken kan je al veel bereiken.

Ook het opleiden en vormen van leerkrachten is nodig om ICT in de klas te brengen. Sommige leerkrachten gaan direct aan de slag en hebben geen moeite met de nieuwe uitdaging, andere hebben nog wat koudwatervrees en weten niet waar ze moeten starten.

Met het pedagogisch project "iToolbox" proberen wij, Team ICT van Wico Campus Sint-Hubertus , een overzicht te geven hoe wij dit op onze campus hebben aangepakt.

Totaalbeeld iToolbox: start tot nu

iToolbox: alles voor uw pedagogisch project

Gebruik het navigatiemenu om volgende pagina's te raadplegen:

  • iGoogle For Education: Overzicht wat Google kan betekenen voor het onderwijs en je school.
  • iToolkits: Overzicht van algemene en vakspecifieke ICT-tools/apps.
  • iWorkshops: Een overzicht van aangeboden workshops.
  • iProjects: Uitgewerkte projecten voor leerkrachten.
  • Team ICT: Informatie over Team ICT.
  • Contact: Mogelijkheid om contact op te nemen, aanvraag tot nascholing en stages.

Selfie - Discover the digital potential of your school

Met de Selfie-tool van de Europese commissie kan je nagaan hoever je school, leerlingen en leerkrachten staan op vlak van digitale vaardigheden. De resultaten van deze tool kan je inzetten als startpunt voor je ICT-project op je school.

Bezoek de Selfie website voor extra informatie en inschrijving.

Alvast veel lees- en testplezier!

Team ICT