Ideoita, välineitä & uutta suuntaa nuorten ohjaukseen


Tervetuloa PEILI – Löydä vahvuutesi tekoälyllä -hankkeen verkkojulkaisuun!


  • Täältä löydät tietoa PEILI-sovelluksesta, jonka avulla nuori voi lisätä itsetuntemustaan ja löytää hänelle soveltuvia palveluita.

  • Hankkeessa kehitetty PEILI-toimintamalli on tarkoitettu 16–29-vuotiaiden nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön. Ohjaajan oppaassa esitellään pajakokonaisuudet harjoitteineen sekä valikoituja näkökulmia nuorten ohjaamiseen.

  • PEILI-kehittämismalli tarjoaa ideoita ja välineitä eri aloja osallistavaan yhteiskehittämiseen.

  • Taustaa ja materiaaleja -osioon olemme koonneet hankkeen aikana syntyneitä asiantuntija-artikkeleita, blogeja ja opinnäytetöitä.

Digiä palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi

Peili.io tarjoaa nuorten palveluja tuottaville tahoille maksuttoman keinon tuoda omat palvelut nuorten tavoitettaviksi. Nuorille kohdennettua palvelutarjontaa on runsaasti, mutta haasteena tahtoo olla, etteivät kysyntä ja tarjonta tässä kohtaa. Varsinkin nuoret kokevat palvelujen olevan hankalasti löydettävissä. Vastaavasti palveluntarjontakentällä murehditaan, kuinka nuoria tavoittaisi paremmin.

Peili.io tuo nykyaikaisen keinon nuorille etsiä heitä kiinnostavia ja tarpeen mukaisia palveluja. Palvelun rakenteessa on huomioitu nuorten käyttövaatimukset. Peili.ion asentaminen ei esimerkiksi vie juurikaan tilaa nuoren puhelimesta, vaan se pyörii verkossa.

Kiinnostuitko? Siirry lukemaan enemmän PEILI-sovelluksesta tästä!

Vinkkejä ja työkaluja ohjaajille

Nuorten ohjaaminen on oma taiteenlajinsa, jossa yhteistyö nuorten kanssa ja heidän ehdoillaan on keskeistä. Miten saada heidät havahtumaan ja innostumaan omien asioiden edistämiseen, saati osallistumaan aktiivisesti? PEILI-toimintamallissa nuoret innostetaan mukaan kehittämään vaihtoehtoja ja yhteistä olemisen ja tutkimisen tapaa. Olimme – nuoret ja ohjaajat – välillä leikkisiä, välillä totisia asioiden hoitajia.

Ohjaajan oppaaseen on kerätty ideoita, vinkkejä ja työmenetelmiä nuorten kanssa toimiville, ryhmiä tai työpajoja vetäville aikuisille. Pääset seuraamaan muutamien kuvitteellisten nuorten tarinoita, löydät herätteleviä tekstejä sekä kevyempää ja teoreettisempaa tietoa.

Tutustu materiaaliin ja työkaluihin tarkemmin PEILI-toimintamallissa ja Ohjaajan oppaassa.