HWB LLES A DIOGELU i ddysgwyr

ar gyfer dysgwyr Grŵp Llandrillo Menai a dysgwyr seiliedig ar waith

CROESO

Mae Grŵp Llandrillo Menai wedi ymrwymo i'ch cefnogi gyda'ch lles tra byddwch ar eich cwrs ac yn astudio gyda ni. Dyma ychydig o wybodaeth am sut y gallwn eich helpu, ac am yr ystod o offer sydd ar gael i chi tra byddwch yn astudio gyda ni.

CYSYLLTWCH Â NI

I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn ni eich cefnogi, cysylltwch â'r tîm.  

FEDRWN NI EICH HELPU CHI?

Gwybodaeth am sut y gallwn eich helpu a sut y gallwn gefnogi eich lles.

Gang Of Teenagers Hanging Out In Urban Environment

AROLWG DWI'N IAWN

Traciwch y cynnydd eich lles gyda'ch Seren Lles a'ch Cynllun Personol.

DIOGELU A PREVENT

Dysgwch beth mae diogelu yn ei olygu a pha gefnogaeth sydd ar gael i chi.  


Y Mislif

Gwybodaeth am sut y gallwch gael cynnyrch mislif AM DDIM 

ADNODDAU LLES AR-LEIN

Yn ogystal â'r hyn a gynigir yn y coleg, mae amrywiaeth o ddeunyddiau ar gael i chi ar-lein hefyd.                                                 

dilynnwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol @gllmlles