Projecte col·laboratiu dels centres educatius de Sant Quirze del Vallès
Fotografies: GIHSQ- Grup d'investigació i Història de Sant Quirze