Saarte pärimuslik kultuurikeskkond

Kultuuriprogramm „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019" on jätkuks aastail 2008-2010 ja 2011-2014 toiminud samanimelisele programmile, mille toel tugevnes saarte elanike side oma kodukoha ja sealsete traditsioonidega. Tekkis sügavam huvi erinevate paikkondade vaimse pärandi ning selle jäädvustamise vastu. Hoogustus mitmesuguste pärimuspõhiste sündmuste ning laagrite korraldamine. Oluliselt laienes järeltuleva põlvkonna kaasamine ning õpetamine, kuidas väärtustada esivanemate kultuuripärandit.

Kultuuriprogrammi „Saarte pärimuslik kultuurikeskkond 2015-2019" üldeesmärk on väärtustada ja taaselustada Eesti saartele ja eestirootsi aladele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära.

Programmi abil aidatakse kaasa vaimse kultuuripärandi taastumisele ja elavas kasutuses püsimisele. Oluline on noorte sidumine esivanemate keele ja kultuuripärandiga. Järjest enam tähtsustatakse loomemajanduse arendamist, et toetada piirkonna eripäral põhinevate kultuuritraditsioonide väljendusi, mis aitavad kaasa kohaliku ettevõtluse arengule.

Salme põhikool osales ja osaleb selles programmis projektiga "Sõrve - minu kodukoht".

Loe Saarte programmist lähemalt.

Meie projektipäeva tutvustab:

Ajalehes "Saarte Hääl"  artikkel  Salmel mindi muinasaega
Sörvemaa käib üle köige
üle köige Saaremaa
Talvel meri sillaks meile
suis siis lähme laevaga
Sörve tuhlid, Sörve räimed
Sörve laulud, Sörve leib
Sörve metsad, Sörve mäed
küll see üle köige käib!

Sörve vammus, Sörve kuued
Sörve üllid sarvega.
Keskelt punakarva üllid
küll see üle köige käib
Meie maake on küll väike
seda suurem meri meil
Sörvemaa käib üle köige
oma mere varju all!

Martin Körber   1862.a.