staco 8A+

Welkom op de site van de stagecoördinatoren vso-pro uit Noord-Holland Noord+


We werken samen binnen de arbeidsmarktregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland en IJmond en Groot-Amsterdam om onze (oud-) leerlingen te begeleiden naar een passende en duurzame plek op de arbeidsmarkt, met ruimte voor doorontwikkeling en coaching. Na een redelijk formele start, klik  hier* voor het het startdocument, heeft het zich ontwikkeld tot een hechte groep die veel met elkaar delen. Hebt u vragen? We staan hieronder, u kunt ons bellen of klik op de schoolnaam om een mail te sturen.

Startdocument Stagecoördinatoren N.H.-N. van het Project Netwerken Praktijkonderwijs 2004-2005 


We zijn informeel begonnen na een gedeelde opleiding stagecoördinator vanuit het Seminarie voor Orthopedagogie in 2000 en 2001. Tijdens het Project Netwerken Praktijkonderwijs 2004-2005 is de samenwerking verder uitgewerkt en vorm gegeven.  Aanvankelijk vanuit het praktijkonderwijs,  maar al snel sloten de collega's uit het gespecialiseerd onderwijs aan.


Netwerk stagecoördinatoren


Er is behoefte aan een netwerk van stagecoördinatoren. Het netwerk van stagecoördinatoren houdt zich in het kader van dit project bezig met twee hoofdthema’s:


1. Arbeidstoeleiding


Algemene doelstelling: ‘Het verbeteren van de arbeidstoeleiding van schoolverlaters van het Praktijkonderwijs, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht.’


Activiteiten


Het netwerk stagecoördinatoren komt daartoe 7 keer bijeen (september 2004 t/m april 2005: zie planning) gedurende 2 uur op wisselende locaties (nader af te spreken). Samen met de deelnemers aan de docentenwerkplaatsen vindt een grote, afsluitende bijeenkomst plaats in juni 2005. Hier worden de eindresultaten van het project gepresenteerd. 

De bijeenkomsten worden gehouden van 15.30 – 17.30 uur op wisselende locaties. Aansluitend bestaat desgewenst de mogelijkheid te gastschool of een deel/aspect daarvan te bezichtigen. Ook bestaat de mogelijkheid de bijeenkomst af te sluiten met een eenvoudige maaltijd: e.e.a. naar keuze van de werkgroep en te organiseren door de gastschool. In de bijeenkomsten kunnen afspraken worden gemaakt over tussentijds huiswerk. Voor de slotbijeenkomst dient rekening te worden gehouden met een ruimer tijdsbestek (ca. 3 uur). 


Concrete opbrengsten


2.   Monitoren uitstroom van leerlingen


Hieronder wordt naast het administratief volgen van leerlingen ook verstaan de eerste nazorg.

Op deze wijze wordt onderscheid gemaakt tussen

A Nazorg tijdens het eerste jaar na schoolverlaten

B Monitoren vanaf eerste uitstroom 2004

Gegevens met betrekking tot de jaarlijkse uitstroom van leerlingen zijn op de scholen beschikbaar. Er bestaat behoefte aan het wat langer volgen van de leerlingen, om na te gaan of op basis daarvan beleidsmatige beslissingen kunnen/moeten worden genomen.


2A. Nazorg eerste jaar

Doelen ‘Verbeteren van de nazorg aan schoolverlaters van het Praktijkonderwijs om daarmee uitval te voorkomen.’


Activiteiten

Onderzoek naar geboden nazorg door scholen en betrokken instanties en organisaties

 

Concrete opbrengsten


2B. Monitoren vanaf 2004


Doelen

‘Algemene en specifieke kennis van de uitstroomgegevens van schoolverlaters van het Praktijkonderwijs, met als doel deze gegevens te gebruiken voor beleidsmatige beslissingen.’


Activiteiten

Opzetten van een (geautomatiseerd) systeem voor het in kaart brengen van schoolverlaters van het Praktijkonderwijs, te beginnen met die van 2004. In dit systeem moeten een model/format zijn opgenomen van alle betrokken instanties en uitstroommogelijkheden. (waarbij een indeling gemaakt dient te worden in economie, techniek, zorg en welzijn en groen)


Concrete opbrengsten

Mieke Pelger   Anouk Bol             Focus Pro Heerhugowaard  0613806246                  

Inge Vlaar               Pro Westfriesland Stede Broec  0633319576    

Josine, Linda             Pro Forta Heemskerk    

Lisette van der Wal  Pro de Schakel   Haarlem 0630880950

Ronald Mimpen         Pro De Brug  Assendelft 0622324594

Dionne van Twisk       Pro W.J. Bladergroen Purmerend    0634356713    

Selda Turkoglu         VSO Altra College Hoofddorp   0652841638    

Michael de Boois     VSO de Spinaker  Hoorn                           0229-210894

Peer Scheepers        Stichting Trigoon  West-Friesland 0653519698

Susan v/d Neut  Pro Westfriesland Hoorn  0633319560

Ineke van IJzendoorn VSO Het Molenduin Santpoort 0623005887

Jorien Bakker           Pro Tender College IJmuiden 

Machteld van der Vaart   Pro de Faam   06 10876741      

Angela Slisser            Pro de Viaan  Alkmaar   0612877079

Jodie van Beek         VSO Heliomare College Alkmaar  06-17429757 

Danitsja Peeman     Pro de Pijler                Den Helder 0654627389

Ronald Hessen        Pro Oost ter Hout Haarlem   06-46227711         

Anton Okkels       VSO Altra Zaanstreek 0630690309

Karina Bakker          VSO de Stormvogel Hoorn  0647658238             

Ramses Ravenschot  Pro Regius College Schagen 0618189809    

Ed Veenema             Pro Westfriesland Hoorn 0633319564        

Lieneke v. Hoven     VSO Molenduin Schagen-   0610273522      

Niels Schulte      VSO-Dynamica Zaandam 0627879099        

Peter Groen          VSO de Spinaker      Den Helder                    06 28949849

Robert Sant             Praktijkcollege De Schakel Haarlem 0613500683         

Carla Corbiere             Dijk en Waard College Heerhugowaard          06 35120594         

Ernée Everaars          VSO De Waterlelie  Cruquius                        06-41693321

Frenk Lohn             VSO Altra Zaanstreek     06 55143223         

Annemanou Vergouw               VSO M.L. Kingschool Purmerend          0611263082

Tasmiah Zevenster  VSO M.L. Kingschool Purmerend 0299-748026      

Sluiten jullie ook aan?  

'Samen, met elkaar vormen we de ideale school'

Door de  jaren heen is de samenstelling van het Staco 8A veranderd, vanwege een andere baan, verhuizing of pensionering. Midden op de foto de collega's die ons in 2022 verlaten, bovenste rij Jarscha van Wees, oud-voorzitter van het Staco van de Pijler in den Helder, middelste rij Fons Veel van Ronduit Alkmaar en Titia de Haan van Pro de Viaan in Alkmaar. Bea Schadé, maakt in 2022 een overstap van VSO Het Molenduin Driehuis naar InHolland. De foto is genomen bij het afscheid van Dick de Geer. Rechtsboven Pim Kaandorp (Polsstok/Focus) en naast hem Patrick van der Mark (de Pijler), verkast naar Zuid-Holland. Rechts, vóór Pim zit Dick de Geer (de Faam), oud voorzitter, helemaal links, Nico Zikken (Bladergroen) en links boven Nanno Nauta (Pro Hoorn). We missen 2 collega's op de foto, Willem de Vries (Regius Schagen) en Simon de Hoog (Tender IJmuiden), zijn ons beide in 2019 veel te vroeg ontvallen.