Psicòlegs Mollet

Psicòlegs a Mollet. Psicólogos en Mollet.

Xavier Conesa - Carme Serrat. Psicòlegs

C/ Gaietà Vinzia, 11-13

MOLLET DEL VALLÈS

Tel. 653 811 887 - 686 66 96 01 -

93 570 71 54

conesa@gmail.com

www.xavierconesa.com


Xavier Conesa Lapena

(Montcada i Reixac) Psicòleg , Sexòleg i Terapéuta de Parella . El 1990 fundà el Centre de Psicologia Aplicada a Mollet del Vallès entitat dedicada als tractaments psicològics en adults,adolescents i nens. Compatibilitzà aquestes tasques amb les teràpies de parella i disfuncions sexuals masculines i femenínes, establint col.laboracions amb institucions dedicades a la salut mental,especialment de la comarca del Vallès. Posteriorment, posa en funcionament l’Institut Superior d’Estudis Sexològics (I.S.E.S.) a Barcelona, dedicat a la docència de la sexologia: postgraus, masters i cursos específics reconeguts d’Interès Sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’Institut manté conveni de col.laboració amb la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona,Universitat Ramon Llull i Universitat Oberta de Catalunya i

Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois

Tutor de pràctiques externes de la Facultat de Psicologia (UB) de la Universitat de Barcelona des de l’any 1.999

L’any 1997 es va especialitzar en els tractaments específics per a la depressió a través de la luminoteràpia, essent un dels capdavanters en la investigació i implantació d’aquesta teràpia a nivell estatal. Informacions al respecte publicada al periòdic El Mundo, articles periodístics a Consumer i al periòdic Público.

Ha estat també coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

Al llarg de tots aquests anys, ha establert col.laboracions en mitjans escrits, ràdio i televisió.


Enllaços externs:


- Pàgina Oficial de Xavier Conesa Lapena

- Director de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics I.S.E.S.

- Acta Constitucional de l’Institut Superior d’estudis Sexològics I.S.E.S.

- Col.laboració Docent del Practicum de Psicologia de la Universitat de Barcelona

- Col.laboració Docent amb la Universitat de Girona

- Professor del Master de Sexologia de l'I.S.E.S.

- Professor de Formació en Psicologia i Sexologia per a Integració Social i Atenció Socio Sanitària (I.S.E.S) Institut d'Estudis de la Salut

- Formador de Psicòlogos para la Pràctica de la Sexologia. Acreditación Ministerio Sanidad y Consumo

- Profesor del Curso Avanzado y de Actualización en Sexologia. Acreditado por Ministerio de Sanidad y Consumo

- Col.laboració en tasques de formació amb la Universitat Ramon Llull

- Acord de Col.laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya U.O.C.-

- Conveni de Col.laboració Acadèmica amb Centre d’Estudis Universitaris de California, Illinois

- Reconeixement de l’Ajuntament de Mollet del Centre de Psicologia Aplicada

- Referències sobre la investigació en Luminoteràpia al periòdic “El Mundo”. Any 2.005

- Coordinador del Grup de Treball de Sexologia del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

- Col.laborador Docent Universitat de Barcelona

- Soci Numerari Societat Catalana de Sexologia (2001)

- Membre de la Federació de Societats de Sexologia

- Membre de la Federacion Española de Especialistas en Sexologia

- COPC (1999) Psicofarmacologia: Principis i interacció amb els tractaments psicològics

- Institut de Ciències Sanitàries i de l'Educació: Psicoteràpia centrada en la persona

- Membre Col.legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya (2.012)

- Presència a Wikipèdia

- Monografies Publicades

- Conferències

- Reconeixement a la Pertenença al Col.legi Oficial de Psicòlegs durant 25 anys

- Publicacions

Carme Serrat Bretcha


Llicenciada en Psicologia Colegiada nº 3.086 Adults i Infantil (Universitat de Barcelona)

Diplomatura de Postgrado en Logopedia (Universitat Autonoma de Barcelona)

Certificació per al Tractament de la Fundació Catalana del Sindrome de Down.

Diagnòstic i Teràpia Infantil (Institut Medic del Desenvolupament Infantil)

Tutora de practiques Universitat de Barcelona Universitat Ramon Llull

Terapeuta Sexual i Familiar

Coordinadora de l’Institut Suparior d’Estudis Sexològics I.S.E.S.

Professora d’Integració Social i Atenció Soció Sanitària

Professora de Comunicació alternativa, Atenció a persones amb dependència,

Assessora Psicològica d’escoles bressol.

Assessorament a pares

Tutora de Pràctiques Universitat Oberta de Catalunya

Conferenciant de temes relacionats amb la psicologia infantil.

ELS PROBLEMES QUE ATENEM:

PSICOLÒGICS, DE PARELLA I SEXUALS:


PSICOLÒGICS:


ANSIETAT

L'ansietat és una resposta automàtica que es produeix en el nostre cervell davant el reconeixement d'un perill imminent. L'ansietat és una resposta normal i adaptativa del nostre organisme, però en ocasions es converteix en patològica. És el cas per exemple, del trastorn d'ansietat generalitzada: es viu una sensació difusa d'angoixa o por i desig de fugir, sense que qui el pateix pugui identificar clarament el perill o la causa d'aquest sentiment. Aquesta ansietat patològica és resultat dels problemes de fonamentalment dels seus pensaments negatius.

DEPRESSIÓ

La depressió és un trastorn de l'estat d'ànim i el seu símptoma més habitual és un estat d'abatiment i infelicitat que pot ser transitori o permanent. És un trastorn on els sentiments de tristesa, apatia o frustració interfereixen amb la vida diària durant un període de temps continuat.

OBSESSIONS

Les obsessions són idees o pensaments persistents que són viscudes com intrusives i inapropiades i que causen molta ansietat o angoixa. El trastorn més característic dins el món de les obsessions és el Trastorn Obsessiu-compulsiu (TOC), el qual és un trastorn psiquiàtric que es caracteritza per la presència d'obsessions i de compulsions (conductes repetitives que es realitzen segons unes regles molt rígides).

FOBIES

És un trastorn que es caracteritza per una por intensa i desproporcionat davant objectes o situacions concretes. Podem diferenciar entre fòbia específica, on hi ha por i malestar associat amb un estímul en particular (per exemple fòbia a les tempestes o als insectes) i fòbia social on la problemàtica es troba en la relació de la persona amb els altres. Les fòbies causen als que les pateixen un temor intens que pot anar acompanyat de símptomes físics com nàusees, marejos, palpitacions, etc ... i poden derivar en un atac de pànic.

CREIXEMENT PERSONAL

A través d'aquest tipus de teràpia es pretén que la persona aprengui a través de la consciència de si mateix, a aprofitar les seves possibilitats de pensar, sentir i actuar. Aquestes habilitats es manifestaran en aspectes com ara utilitzar el pensament lliure o autònom, dominar una llibertat responsable, tenir seguretat en un mateix, guanyar salut emocional i tractar d'assolir l'èxit en els projectes personal.

TRASTORNS DE L'ALIMENTACIÓ

Una persona presenta problemes d'alimentació quan té comportaments alimentaris extrems, per exemple, dietes que mai s'acaben i cada vegada es tornen més estrictes o ingestes desmesurades.

Els trastorns d'alimentació més comuns són l'Anorèxia i la Bulímia. Les persones amb aquests trastorns senten una por real a engreixar i tenen una imatge distorsionada del seu cos, restringeixen la ingesta de menjars fent dieta, dejuni o exercici físic excessiu o es donen "afartaments de menjar" i després intenten compensar-ho amb mesures extremes com el vòmit autoinduït.

L'obesitat i la sobreingesta compulsiva són altres dos trastorns de la conducta alimentària que cada vegada són més freqüents i que generen gran preocupació a les autoritats sanitàries. Encara que pot haver desencadenants de tipus físic, és habitual que hi hagi un rerefons psicològic darrere d'aquestes patologies. A més l'ús combinat de dieta i eines psicològiques sol ser un gran aliat a l'hora de superar aquestes dificultats.

CREIXEMENT PERSONAL

A través d'aquest tipus de teràpia es pretén que la persona aprengui a través de la consciència de si mateix, a aprofitar les seves possibilitats de pensar, sentir i actuar. Aquestes habilitats es manifestaran en aspectes com ara utilitzar el pensament lliure o autònom, dominar una llibertat responsable, tenir seguretat en un mateix, guanyar salut emocional i tractar d'assolir l'èxit en els projectes personal.

ENTRENAMENT EN HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ (ASSERTIVITAT)

Una conducta socialment hàbil es defineix com un conjunt de comportaments emesos per un individu en un context interpersonal que expressa sentiments, actituds, desitjos, opinions o drets d'aquest individu d'una manera adequada a la situació, respectant aquestes conductes en els altres i resolent els problemes sorgits en una situació determinada, minimitzant la probabilitat de futurs problemes. Ser assertiu és tenir la capacitat per expressar o transmetre el que es vol, el que es pensa o se sent sense incomodar o ferir els sentiments de l'altra persona.

MILLORAR L'AUTOESTIMA

L'autoestima és la percepció que tenim sobre nosaltres / es mateixos / es i es compon d'un conjunt de pensaments, avaluacions, sentiments i tendències de comportament dirigides cap a nosaltres / es mateixos / es, cap a la nostra manera de ser i de comportar-nos, i cap els trets del nostre cos i el nostre caràcter.

PROBLEMES DE PARELLA

CONFLICTES A LA PARELLA

Els conflictes de parella apareixen per exemple, quan hi ha motivacions de caràcter oposat entre els seus membres és a dir, quan hi ha "desencontres" entre la parella. Hi pot haver moltes àrees de conflicte, algunes de les més habituals són: els problemes de comunicació, problemes en l'afectivitat, problemes relacionats amb la sexualitat, problemes de convivència, desacords sobre la criança de fills / es ...

MILLORAR LA COMUNICACIÓ EN PARELLA

Una bona comunicació en una parella és essencial per tenir una relació satisfactòria ja que ens serveix per conèixer i que ens coneguin i s'ha de basar fonamentalment en el diàleg, en saber escoltar, a saber comunicar el que sentim i en el respecte.

COM SUPERAR UNA RUPTURA DE PARELLA (DOL)

Després d'una ruptura de parella comença una etapa de dol, on la persona ha d'assimilar la seva nova situació i intentar comprendre-la i afrontar-la. Aquest procés té una sèrie de fases, on van a predominar diferents sentiments en cadascuna. La durada d'aquest procés és molt variable i depèn tant de característiques de la persona com de la situació que s'ha viscut a nivell de parella. En ocasions aquest procés es complica i pot ser necessària ajuda terapèutica.

CRISIS POR INFIDELIDAD

Cuando un miembro de la pareja comete una infidelidad esto suele suponer una crisis en la relación donde, de no producirse la separación, supone una ruptura del vínculo y de la relación de confianza que se mantenía en la pareja. A pesar de la buena disposición para “superar” estas crisis, a veces no es posible hacerlo sin la ayuda de un/a profesional.

ASSESSORAMENT EN CASOS DE SEPARACIÓ I DIVORCI

Una separació no és senzilla, ja l'allau emocional que suposa, de vegades se li afegeixen factors que la tornen encara més complexa, com els dubtes respecte a com tractar-lo amb les famílies d'origen, amb els fills / es, com prendre decisions respecte al futur, com fer que sigui el més suportable possible, o com afrontar sentiments de pèrdua, culpa, soledat ... Un bon assessorament en aquests àmbits pot ser d'utilitat per a reduir la incertesa i fer que aquesta transició sigui més positiva.

GELOSIA

Encara que aquest sentiment de por a la pèrdua és universal, cal diferenciar la gelosia "normals" de la gelosia patològica en què es donen una sèrie de característiques comunes: són intensos i infundats, causen un fort patiment a la persona que els pateix, s'instal·len a la ment en forma de pensaments que desplacen a altres i són difícilment controlables, i el comportament del gelós / a està dirigit fonamentalment per aquest sentiment. Abans aquests casos és recomanable sol·licitar ajuda terapèutica per millorar la qualitat de vida del gelós / a, així com de la seva parella.

DEPENDÈNCIA EMOCIONAL

Algunes persones tenen una forma particular d'establir els seus vincles afectius: tenir una imperiosa necessitat d'assegurar la relació amb la persona escollida i amb un intens por de ser abandonades.

Tenen una inclinació excessiva, amb actituds d'admiració cap a la parella, submissió i per tant d'una "dependència emocional exagerada", necessiten confirmar permanentment que a l'altre / a li importen, i que no els / les abandonaran.

PROBLEMES SEXUALS

PROBLEMES DE DESIG SEXUAL MASCULÍ I FEMENÍ

Una persona té baix desig sexual quan en un període de temps continuat sent poc interès per mantenir qualsevol activitat sexual. De vegades es confon el baix desig sexual amb una diferència significativa de desig entre els dos integrants d'una parella, diferència que es viu com un problema encara que els desitjos individuals estiguin dins de la normalitat. Normalment les causes d'aquest problema són psicològiques.

PROBLEMES DE ERECCIÓ

Es refereix a la impossibilitat o dificultat per aconseguir o mantenir una erecció del penis que sigui prou ferma per fer una penetració. Es pot donar que no s'aconsegueixi l'erecció en cap moment o que es d'aquesta erecció però es perdi en el moment del coit.

Les causes d'aquest trastorn poden ser físiques, psicològiques o una combinació d'ambdues.

DIFICULTATS EN EL CONTROL EJACULATORI

En aquest apartat cal diferenciar l'ejaculació precoç de l'ejaculació retardada. La primera es refereix a una manca de control sobre el moment en què ejacular. Segons diversos estudis és el problema sexual més freqüent en homes i en els casos més extrems ens trobem amb que l'home ejacula abans de la penetració o segons després d'aquesta.

L'ejaculació retardada, en canvi, consisteix a trigar molt en ejacular o, fins i tot, no fer-ho, amb el que estaríem parlant d'ejaculació inhibida.

La majoria de les causes són psicològiques.

TRASTORNS DE LA EXCITACIÓ A LA DONA

Incapacitat persistent o recurrent per obtenir o bé mantenir la resposta de lubricació pròpia de la fase d'excitació en la dona, fins a la finalització de l'activitat sexual.

ANORGASMIA

Inhibició recurrent i persistent de l'orgasme, manifestada per la seva absència després d'una fase d'excitació normal i produïda a través d'una estimulació que pugui considerar-se adequada en intensitat, durada i tipus.

Es consideren diferents tipus d'anorgàsmia:

anorgàsmia primària: mai s'ha aconseguit tenir un orgasme.

anorgàsmia secundària: s'ha aconseguit alguna vegada un orgasme però en l'actualitat s'és incapaç de tenir-lo.

anorgàsmia situacional: no s'aconsegueix arribar a l'orgasme en determinades situacions o condicions (per exemple, s'aconsegueix l'orgasme amb estimulació oral, però no en coit, o es pot arribar a l'orgasme amb un company / a però amb un altre / a no, etc ).

Aquest trastorn és molt més freqüent en dones que en homes, encara que en aquests també pot donar-se la anorgàsmia

en forma d'absència de sensacions plaents però amb ejaculació o bé amb presència d'orgasme però sense ejaculació.

Psicòlegs Mollet - Psicólogo Mollet - Psicòlegs a Mollet. Psicólogos en Mollet. Psicòleg a Mollet. Psicòlegs a Mollet. Psicòleg Mollet. Psicólogo Mollet.Psicólogos Mollet


Webs Relacionadas:

  • https://sites.google.com/view/psicolegmollet-psicologomollet/psicolegs-mollet (psicologo-mollet.com)
  • https://sites.google.com/view/psicologos-en-mollet/psicolegs-mollet
  • https://sites.google.com/site/xavierconesalapenapsicologia/ (xavierconesa.com)
  • http://psicologo-mollet.blogspot.com.es/p/psicologo-mollet-psicoleg-mollet.html
  • https://sites.google.com/site/psicologoenmolletdelvalles/

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>


<!--Created using XmlSitemapGenerator.org - Free HTML, RSS and XML sitemap generator-->


-<rss version="2.0">


<!--<guid value="52f55f06-d3fe-4a5a-9752-740dfac26a60" />-->


<!--Created using XmlSitemapGenerator.org - Free HTML, RSS and XML sitemap generator-->-<channel>


<title>Psicòlegs Mollet</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet</link>


<description/>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet</guid>


<title>Psicòlegs Mollet</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-martorelles</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG MARTORELLES</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-martorelles</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-canovelles</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG CANOVELLES</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-canovelles</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-granollers</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG GRANOLLERS</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-granollers</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-la-garriga</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG LA GARRIGA</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-la-garriga</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-parets</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG PARETS</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-parets</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-vilanova-del-valles</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG VILANOVA DEL VALLES</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-vilanova-del-valles</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-sant-fost-de-campsentelles</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG SANT FOST DE CAMPSENTELLES</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-sant-fost-de-campsentelles</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-montornes</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG MONTORNES</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-montornes</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/logopedia-mollet</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - Logopedia Mollet</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/logopedia-mollet</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-lliça-de-vall</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG LLIÇA DE VALL</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-lliça-de-vall</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-mataro</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG MATARO</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-mataro</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-castellar-del-valles</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG CASTELLAR DEL VALLES</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-castellar-del-valles</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/contacte</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - Contacte</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/contacte</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicologia-infantil-mollet</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - Psicologia Infantil Mollet</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicologia-infantil-mollet</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-sant-feliu-de-codines</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG SANT FELIU DE CODINES</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-sant-feliu-de-codines</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-la-llagosta</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG LA LLAGOSTA</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-la-llagosta</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-la-roca-del-valles</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG LA ROCA DEL VALLES</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-la-roca-del-valles</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/premia-de-mar</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PREMIA DE MAR</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/premia-de-mar</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-montmelo</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG MONTMELO</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-montmelo</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/sexologia-mollet</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - Sexologia Mollet</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/sexologia-mollet</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-caldes-de-montbui</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG CALDES DE MONTBUI</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-caldes-de-montbui</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/terapia-de-parella-mollet</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - Terapia de Parella Mollet</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/terapia-de-parella-mollet</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-santa-perpetua-de-mogoda</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG SANTA PERPETUA DE MOGODA</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-santa-perpetua-de-mogoda</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicologia-adults-mollet</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - Psicologia Adults Mollet</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicologia-adults-mollet</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-la-garriga_1</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG LA GARRIGA</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-la-garriga_1</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-el-masnou</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - PSICOLEG EL MASNOU</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicolegs-mollet/psicoleg-el-masnou</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>-<item>


<guid>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicologia-adolescents-mollet</guid>


<title>Psicòlegs Mollet - Psicologia Adolescents Mollet</title>


<link>https://sites.google.com/view/psicoleg-psicologo-mollet/psicologia-adolescents-mollet</link>


<description/>


<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 09:15:00 Z</pubDate>


</item>


</channel>


</rss>