עקב

חצי תרופה

נכתב על ידי הרב שי שמעון כהן - צפת

לאחר קריאת פרשת השבוע בבית הכנסת בשבת, קוראים את ההפטרה, בה מדובר על ענינים דומים בדרך כלל. עם זאת, יש זמנים בשנה, שבהם ההפטרה אינה קשורה באופן גלוי לפרשת השבוע, אלא לזמני השנה. כך למשל, בשלשת השבועות שלפני תשעה באב, עוסקת ההפטרה בנבואות על הפורענות הקריבה לבוא על ישראל (שהתממשה במלוא העוצמה בתשעה באב). ובשבתות שלאחרי תשעה באב, כמו למשל השבוע, עוסקת ההפטרה בנבואות הנחמה, על הגאולה העתידה לבוא. עם זאת, הגיוני למצוא קשר מסוים בין תוכן הפרשה, לתוכן ההפטרה.

בין היתר, מתוארת בפרשה, המדבר הגדול שבו הלכו ישראל לפני שנכנסו אל הארץ. הכניסה לארץ הייתה מעין גאולה, והמדבר הוא מעין הגלות. הכרה מעמיקה של המדבר ההוא, תסייע בעדינו להתמודד גם עם הגלות הנוכחית, וכפי הפתגם המפורסם "ידיעת המחלה חצי תרופה". אותו מדבר, נקרא בפסוק בשם "המדבר הגדול והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים".

ברוחניות, אלו הם השלבים של הירידה. תחילה, "המדבר הגדול". האדם מרגיש שהעולם כולו גדול ועצום, ואילו הוא קטן וחסר ערך. לאחר מכן, "והנורא". הוא מתחיל לפחד, ולהתבטל כלפי העולם הגדול, וההשקפות האוניברסליות שלו. בהמשך, "נחש שרף ועקרב". אלו הם שלשה בעלי חיים ארסיים, שמבטאים כיצד הפחד מהעולם מחלחל אל האדם, ומשפיע לרעה על פנימיותו. והשלב האחרון הוא "וצמאון אשר אין מים", אפילו כשהאדם מתעורר, הוא כלל לא יודע את הכיוון, כיצד לחפש את האמת, שנמשלה למים.

כל זה מתחיל, מהפחד מהעולם. וזהו המסר החיובי שבפרשה, אין לנו מה לפחד מהעולם, שכן ה' איתנו, ואנחנו עושים את רצונו. ממילא, אין לייחס חשיבות לעולם, וממילא תתבטל שליטת הגלות עלינו!

לקוטי שיחות ב'