כי תבוא

ביכורים - כאן ועכשיו!

נכתב על ידי הרב שי שמעון כהן - צפת

פרשתינו פותחת במצות ביכורים, שבפשטות אינה נוהגת בזמן הזה. כשהיה בית המקדש קיים, היו עולים אליו לרגל, ומביאים אליו את הפירות הראשונים והמשובחים ביותר. מה זה אומר לנו כיום?

כדי להשיב על זה, ננסה להיכנס לראשו של מגיש הביכורים. לכאורה, צפוי שהוא יתמה, הרי הוא טרח עמל ויגע, עד שגדלו הפירות. ומדוע כעת דורשים ממנו להביא את הטוב והמובחר ביותר לה'? למה שלא יהנה מהטוב והמשובח לעצמו, ואחר כך יואיל בטובו להפריש משהו גם לבית המקדש?

אך ההסבר בזה, פשוט. אכן, אם האדם הוא בעל הבית, טבעי שיקח לעצמו את הטוב ביותר, ויפריש כרצונו לצדקה, ועוד יצפה להבעת תודה על זה. אך האמת הפוכה בדיוק. ה' הוא בעל הבית, והוא נותן לאדם את הברכה. זוהי הסיבה העמוקה למצות ביכורים, כדי להזכיר לאדם מיהו בעל הבית האמיתי.

לקוטי שיחות ב