דברים

ירידה?

באופן קבוע לגמרי, קוראים בתורה את פרשת דברים, לפני תשעה באב. יום האבל הלאומי, על חורבן בית המקדש. זה די מעורר תמיהה, כי לכאורה פרשת דברים אינה פרשה עצובה. משה אוסף את עם ישראל לפני פטירתו, ומכין אותם לכניסה לארץ ישראל. מה הקשר של זה עם החורבן הנורא בתשעה באב?

כדי להבין זאת, נצטרך להתבונן יותר בעומק. הכניסה לארץ ישראל, היא אמנם אירוע משמח, אך יש בו ירידה מסוימת. משה אסף את הדור שנכנס לארץ, כי ידע שיש צורך להזהיר אותם על דברים מסוימים, כי רמת האמונה שלהם נמוכה יותר. כל זמן שהיו ישראל במדבר, תחת הנהגת משה, הם הושפעו מדרגתו הנעלית. כעת, הם יורדים לארץ ישראל.

מאידך, כמובן שירידה זו היא דבר טוב. כל הנדודים במדבר, היו כדי לזכות להיכנס לארץ. אמנם יש כאן איזה אלמנט של ירידה, אך ברור שירידה זו היא רק הקדמה לעליה.

כך גם החורבן של תשעה באב. בגלוי, זו ירידה, ולכן אנו מתאבלים מרה בכל שנה מחדש. אך ברור לנו, שבסופו של דבר הכל לטובה. כשתבוא הגאולה השלימה, כולנו נראה זאת!

לקוטי שיחות ב'