וישב

עושים עסקים

מאת הרב שי שמעון כהן - צפת

בתחילת פרשת השבוע, מגיע סוף סוף יעקב אל המנוחה ואל הנחלה: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען". כמובן, זהו רק פתיח, לפרשה סוערת במיוחד של מאבקי אחים, נסיון רצח, אסיר בבית כלא, ופתרון חלומות. הרבה חלומות...

עם זאת, גם הפתיח התמים, אינו תמים כפי שהוא נראה. בפנימיות התורה מבואר, ש"וישב יעקב בארץ", מתאר את ירידת יעקב למטה - אל הארציות. והמטרה היא - "מגורי אביו" - לאגור ולאסוף את ניצוצות הקדושה שבעולם, ולהעלותם לאבינו שבשמים. על ידי זה, "בארץ כנען". בלשון התורה, כנען הוא כינוי לסוחר. וכפי שהסוחר משקיע ומוציא כסף, כדי להרוויח, כך גם יעקה יורד ומתעסק עם דברים גשמיים ונמוכים, ודווקא על ידי זה, הוא מתעלה.

יעקב יכל 'להתפנק', ולומר שאינו רוצה ללכת לבית לבן, ולעבוד עם הכבשים. הוא אדם רוחני, ומה לו ולעניני העולם... אך יעקב לא התווכח, אלא עשה בדיוק את מה שהורו לו לעשות. דווקא כך הוא הקים משפחה מפוארת, ואף התעשרת בגשמיות.

זה מלמדינו, שאין להירתע מעיסוקים בדברים 'פשוטים' וחסרי זוהר. אדרבא, בעשיה זאת ניכרת יותר האמת, הרחק מזרקורי התקשורת. עשיה כזו, היא נטו למען ה', ודווקא על ידה מגיעים לשלימות פנימית, וזוכים להיות מוכנים לגאולה השלימה!

(לקוטי שיחות א')