פנחס

החלק שלי

נכתב על ידי הרב שי שמעון כהן - צפת

אחד הנושאים המרכזיים בפרשה שלנו, הוא חלוקת ארץ ישראל לשבטים. בני ישראל כבר עומדים על מפתן הארץ, וזה בהחלט זמן מתאים להתכונן ולתכנן. מצד שני, החלוקה נעשתה בצורה קצת מוזרה לכאורה. תחילה נאמר ברוח הקודש מי יקבל מה, ואחר כך נעשתה הגרלה. מיותר לציין, שתוצאות ההגרלה, תאמו במדויק למה שכבר נאמר ברוח הקודש מראש.

נשאלת השאלה, האם אין די ברוח הקודש? מדוע נדרשת גם הגרלה?

ושאלה נוספת, ועמוקה יותר. חלוקת הארץ הגשמית, כהכנה לכיבושה על ידי בני ישראל, היא הבבואה הרוחנית של העבודה שלנו - של כל יהודי שמתמודד עם יצרו הרע, ומשתדל לקדש את חייו, ולהתאימם לרצון ה'. כמובן, עבודה זו דורשת לימוד, ללמוד תורה, וכך לדעת מה מבקש ה' מאיתנו. לעומת זאת, הגרלה אינה שכלית כלל. מה מקום יש להגרלה, בכיבוש הארץ הרוחני?

התשובה היא, שאכן גם בעבודת האדם קיים אלמנט על טבעי. אכן, כל יהודי צריך לקיים את כל המצוות, אך לכל יהודי יש חלק מיוחד בתורה, ששייך לנשמתו באופן מיוחד. אין הסבר שכלי לשייכות זו, אך היא חשובה מאוד. עיקר ירידת הנשמה לעולם, היא כדי לעשות את התפקיד המיוחד שהוטל עליה. זה כמו גורל, אין לו הסבר שכלי.

אם כן, כיצד אפשר לדעת מה החלק של כל אחד? יש לזה סימן פשוט. היצר הרע יודע מה חלקו של האדם, ונלחם כנגדו בכל כוחו. זהו הסימן, כאשר יהודי חש בקושי מיוחד בקיום מצווה, עליו לדעת שזוהי המצווה המיוחד לו. הקושי אינו סיבה להתייאש. אדרבא, הוא סיבה להתאמץ יותר, ולנצח!

לקוטי שיחות ב