Brochure

A four-page illustrated brochure has been created to provide a brief history of the Chapel. It is ideal for a display rack and for distribution in church bulletins.

This brochure is available as a PDF file. Partial funding of this brochure was provided by Thrivent Financial for Lutherans.

Here is the Swedish translation of the text of the brochure as provided by Lilly Setterdahl.

Jenny Lind Chapel:

Ett Minnesmärke till de svenska pionjärernas lutherska tro

Jenny Lind Chapel är beläget i Andover, Illinois, halvvägs mellan Quad-Cities och Galesburg utmed Interstate 74 där avfart 24 leder till det lilla kapellet på prärien uppfört av den första svenska församlingen i Amerika tillhörande Augustana-synoden.

Käpellet vittnar om de svenska pionjärernas tapperhet och fasta tro, vilken hade sin början i Sverige 1849 när Pastor Lars Paul Esbjörn med sin familj och en grupp följeslagare lämnade sitt hemland och kom att bosätta sig i Andover. Esbjörn var den förste svenske statskyrkoprästen som utvandrade till USA. Tillsammans med tio medlemmar grundade han den Svenska Lutherska församlingen i Andover 18 mars, 1850.

Den lilla församlingen växte allteftersom flera svenskar anlände, men några pengar till kyrkbygge fanns det inte. 1851 reste Esbjörn i östra Amerika och bad om stöd till svenskarna i mellanvästern och fick på så sätt många mindre gåvor. Men den största gåvan kom från den svenska näktergalen och världsberömda sångerskan, Jenny Lind, som då var på konserttur i Amerika. Medan hon var i Boston träffade hon Pastor Esbjörn och rörd av hans berättelse gav hon honom 1.500 dollar, som skulle täcka kyrkans byggnadskostnad.

Arbete på kyrkan, som blev 45 x 30 fot, påbörjades 1851. Det tog tre år och otaliga uppoffringar att fullborda den. Anledningen till att den inte har något torn är att man tvingades använda bräderna till att göra kistor för kolerans offer.

År 1870 flyttade församlingen till den nya kyrkan. 1948 presenterade församlingen det historiska kapellet till Augustana-synoden och dess namn blev då Jenny Lind Chapel. 1973 restaurerades det under ledning av Dr. Conrad Bergendoff, President Emeritus, Augustana College.

Pastor Esbjörn var en av grundarna till Augustana-synoden och tjänstgjorde som både dess och Augustana Colleges första president. Kapellet blev moderkyrkan för hundratals andra Augustana kyrkor som huvudskligen tjänade svenska invandrare och deras ättlingar. 1962, när synoden upplöstes, hade den över en half miljon medlemmar.

Kapellet ägs och underhålls av Northern Illinois Synod. Ett museum i källaren vittnar om de tidiga invandrarnas umbäranden.

Jenny Lind kapellet anordnar speciella gudstjänster med svenskt inslag, samt Vesper kl. 19:00 på söndagskvällarna under sommarmånaderna. Kapellet är beroende av gåvor from besökande.

Översättning och redigering: Lilly Setterdahl