Workshops en activiteiten FFRM NetworkIntroductie

FFRM Network, voortgekomen uit EcoVrede Nederland en actief sedert 2009 in het werkveld, organiseert als sociaal maatschappelijk initiatief, werkend aan de transitie van de landbouw, diverse workshops en bijeenkomsten. Op verzoek is het mogelijk bij u op locatie of voor een specifieke doelgroep een programma te organiseren. Wij nodigen u uit actief deelnemer te worden in ons netwerk. Het is tijd voor verandering in diverse werkvelden.


Doelen:

Kennis delen, praktisch bijdragen aan de ontwikkeling van initiatieven

ruimte voor eigen inbreng

het stimuleren van innovatie in het werkveld


Doelgroepen:

1. boeren, akkerbouwers, tuinders, voedselbosinitiatiefnemers,

2. beleidsadviseurs en beleidsmakers, landschapinrichters

3. natuurorganisaties en actieve burgers


Aanbod:

  1. Transitie van de land- en akkerbouw
  2. Combinatiemogelijkheden met natuurontwikkeling binnen uw bedrijf
  3. Omvormen van regels Innovatie en goed gebruik maken van Link
  4. Het starten van een voedselbos
  5. Ruimtes voor een voedselbos ontwikkelen binnen uw bedrijf
  6. Aanleg en doorontwikkeling
  7. Advies en innovatie
  8. Begeleiding in processen


Andere onderwerpen kunt u aan ons voorstellen

en verzorgen wij graag.
Locatie:

Industriestraat 11 6827 BD Arnhem

Onkosten:

* Wij vragen u een vrijwillige bijdrage in de vorm van een schenking voor ons werk

Schenkingen aan onze organisatie zijn aftrekbaar - ANBI erkenning


Wijze van aanmelden:

Uw contactgegevens met een omschrijving van uw vraag per email aan; ffrmnetwork at gmail.com

Post: Postbus 60051 6800 JB Arnhem NL/EG

Telefoon: 06 19 67 93 89