Schoolpleinen ontwikkelen

Een bijzondere opzet en werkwijze toepasbaar voor;

 • schoolpleinen
 • buurttuinen
 • binnentuinen
 • plantsoenen
 • overgebleven stukjes grond


Wij verzorgen;


 • workshop
 • training
 • gastlessen
 • begeleiding
 • onderzoek
 • organiseren van materialen


Inleiding

Sedert 2010 verzorgen wij workshops en begeleiding in het proces van het maken van een eetbaar schoolplein en buurttuinen. Het is een proces dat bijvoorbeeld met een of twee schoolklassen kan worden gedaan en bijzonder veel gezonde leerpunten geeft voor de leerlingen.

Wij kunnen in overleg hiervoor een werkvorm maken en dit proces uitrollen binnen het kader van het onderwijs en de beschikbare uren. Het is bijzonder mooi te combineren met praktijkonderwijs maar ook met andere vakken als tekenen, ontwerpen, kunst, biologie en dergelijke.

Wij kunnen een afspraak plannen om zoiets te bespreken en mogelijk te maken binnen uw organisatie. Het is een goed betaalbaar proces wat zich prima laat inpassen in diverse leerdoelen.

Houdt u er rekening mee dat het enkele maanden tot een half jaar in beslag gaat nemen.

Voor meer informatie;

Stuurt u ons graag een bericht met daarin; de doelgroep, oppervlakte, wensen en een voorstel voor een afspraak bij u op locatie.

Dit graag richten aan; ffrmnetwork at gmail.com


Voor meer informatie; www.ffrmnetwork.org met een Nederlands- en een Engelstalige pagina.

Stichting EVS kvk 50879804 ANBI instelling


Voor meer informatie en een afspraak, ook voo gastlessen; Neem contact met ons op! ffrmnetwork@gmail.com