Dieren

Monitoring van Dieren

Diverse dieren zijn goed te monitoren. Daarvoor zijn verschillende organisaties die prima zijn te betrekken bij jouw eigen initiatief. Zo ontstaat er een nieuw netwerk van deskundigen. Deskundigen die informatie en bewegingen op de juiste waarde weten te schatten.

Natuurlijk komt daarbij de grotere monitoring van alle soorten en bewegingen te interpreteren. Wat zegt het en welke interacties worden zichtbaar. De toename van de biodiversiteit is een van de doelen van onze initiatieven.


Er zijn meer aspecten aan dieren die aandacht vragen in de huidige situatie anno dit eerste deel van de 21e eeuw. Het onderstaande artikel geeft er enkele voorbeelden van;