Vogels

De monitoring van Vogels vraagt veel aandacht gezien de grote veranderingen door droogte en gebrek aan de juiste voedingsstoffen. De vogelstand staat zwaar onder druk.

Uit de bovenstaande publicatie een inleiding:

  • Samenstelling vogelbevolking in 40 jaar spectaculair op zijn kop

"Duizenden vogelaars gingen drie jaar lang op pad om alle vogels in Nederland systematisch in kaart te brengen. Het resultaat werd zaterdag 24 november (2018) gepresenteerd in het nieuwe boek ‘Vogelatlas van Nederland’. De publicatie maakt duidelijk dat de vogelwereld de afgelopen 40 jaar behoorlijk op z’n kop is gezet.

Klimaatverandering, verstedelijking, schaalvergroting van de landbouw, afname van insecten. Actuele ontwikkelingen die van grote invloed zijn op onze vogels. Zijn er daardoor meer of minder broedvogels en overwinteraars? Welke soorten zijn het meest toegenomen, welke afgenomen? De nieuwe Vogelatlas van Sovon Vogelonderzoek Nederland geeft een uitgebreid overzicht van de actuele verspreiding en trends van broedvogels en wintervogels in ons land. ..."

Pagina is in opbouw Input is welkom Winter 2018