De transitie van het landelijk gebied in Nederland

Om de transitie van het landelijk gebied mogelijk te maken, is er een flinke verandering nodig in wet- en regelgeving. De landbouw en ons landschap veranderen daarbij aanzienlijk.


 • Deze verandering is nodig om de klimaatdoelen te realiseren en
 • Voedselzekerheid door lokale voedselproductie praktisch vorm en inhoud te geven.

Er zijn meer gebieden nodig die omgebouwd worden tot innovatiegebied met zones met weinig beperkende regelgeving.

Dat is een vraag en een uitdaging aan overheden, gemeenten en provincie en betrokken partijen in het landelijk gebied.


Nieuwe bedrijfsvormen

Meerdere functies binnen een bedrijf met drastische veranderingen in het aanzien gaan daarbij ontstaan. De financiering en ruimte voor innovatie zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt met het behouden en versterken van natuurwaarden. Bedrijven met een grote diversiteit die inhaken op lokale voedselzekerheid.


Grote oppervlakten van Nederland krijgen hiermee een totaal ander aanzien.


Wij helpen u graag

 • Advies
 • Begeleiding
 • Onderzoek
 • Monitoring
 • Verandering in regelgeving
 • Lezingen en workshops
 • Het formuleren en ontwikkelen van nieuwe doelen
 • Het vormgeven aan nieuwe werkwijzen


Het stimuleren van een grotere biodiversiteit

Het aantrekkelijk maken van locaties voor meerdere functies

Ruimte voor natuurlijke innovatie

Wij maken graag een bijzondere werkafspraak met u ten aanzien van ontwikkeling en opbrengst. Innovatie is daarbij wat ons betreft een belangrijk gegeven.


Uw bericht ontvangen wij graag per email of telefoon; ffrmnetwork@Gmail.com


Post: Postbus 60051 6800 JB Arnhem NL/EG

Telefoon: 06 19 67 93 89 of 06 49 36 78 77

Kvk: 50879804

ANBI Instelling

SBB Leer- werkorganisatie


EVS gestart in 2009, heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie

Wij stellen onze expertise graag beschikbaar vanuit onze Maatschappelijke betrokkenheid

Werkgebied; Regio Arnhem - Nijmegen & Gelderland

 • Overige locaties in overleg

Meer informatie verandering in de wet- en regelgeving mogelijk maken Link