Een stukje geschiedenis van Park Lingezegen

De diverse gebruikers van het Park

Om dat in enkele woorden te schetsten het volgende;

Hondenbezitters, Rolstoelers, Ruiters, Kinderen, Boeren, Recreanten, Vissers, Natuurmensen en vele anderen.

Op zoek naar inspiratie, speelplekken en andere voorzieningen of ontwikkelingen in het zich ontwikkelende park.


Dat park, enige honderden hectares groot, is in de afgelopen jaren aangelegd. Het uitvoerend bureau was hiervoor verantwoordelijk. Dat bureau stopt nu met zijn taak. Dit omdat de zogenaamde basisstructuur is aangelegd. Denk daarbij aan fietspaden, watergangen, groen, grondwerk, hekken en dergelijke zaken.


Een stukje geschiedenis

Al weer lang geleden is de grond van het park aangekocht door de Provincie Gelderland. Een van de doelen was, naast groen, het voorkomen van het aan elkaar groeien van de steden Arnhem en Nijmegen. In de eerste fase namen de vier betrokken gemeenten, Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem en Nijmegen, De provincie Gelderland, Het waterschap en SBB = Staats Bosbeheer deel in deze constructie.

De gronden waren van diverse boeren. Deze zijn uitgekocht en bij elkaar is er voor miljoenen Euro's geĆÆnvesteerd in aankoop en ontwikkeling van het gebied. Er ontstond zo een praktisch en bestuurlijk gezien uniek gebied in Nederland. En nog steeds is dit een pareltje in het Nederlandse, bestuurlijke en natuurlijke, landschap.

SBB doet nog het beheer van het zogenaamde waterrijk. Het waterschap heeft zich terug getrokken. De provincie trekt zich terug per 1 januari 2019. Zo ontstaat een geheel nieuwe situatie. Een situatie met bijzondere mogelijkheden.


Er ontstond al snel behoefte aan communicatie met de gebruikers. Wat willen die en wie zijn ze

Voor een juiste beeldvorming; 'de gebruikers' bestaan uit een groep die je rustig kan omschrijven als tienduizenden mensen, zo niet honderdduizend, wonende in de directe en de wat verdere omgeving van Park Lingezegen.

Zo ontstond een aantal jaren geleden de zogenaamde Gebruikersraad. Deze heeft in de oude vorm een aantal jaren gefunctioneerd. Nu, eind 2018 is er een nieuwe fase; de oude Gebruikersraad is niet meer den nieuwe raad van gebruikers Ni NL dient zich aan. Er is ruimte voor nieuw elan en zodoende de vraag aan jou persoonlijk om hier mee vorm en richting aan te gaan geven.


De nieuwe vorm

In de afgelopen jaren is er veel geleerd. De oude vergadervorm van de Gebruikersraad bleek op den duur verre van ideaal. Het bestuur vertelde en moest het werk doen. Er is meer behoefte aan een brede beweging. Mensen zijn wat uit vergaderd in deze tijd en hebben behoefte aan praktisch en actie. Zodoende een platform waar in overleg telkens een praktische werkverdeling wordt gemaakt.


Inhaken op lokale ontwikkelingen

Ondertussen veranderd Nederland in enorme sprongen. Recent heeft de minister van landbouw aangegeven dat de veestapel in Nederland moet halveren. Geeft de Provincie Gelderland aan dat het roer drastisch om moet en komen er wekelijks rapporten bij in diverse werkvelden die laten zien wat er nodig is.

Dat wil zeggen dat veel boeren zullen moeten stoppen. Dat heeft een enorme invloed op het landschap. Daarbij is er het onderwerp klimaatverandering en de door iedereen gemerkte verdroging zoals in de zomer van 2018 en al eerder. Kortom; landbouw, landschap en andere aspecten zoals lokale voedselvoorziening gaan drastisch op de schop. Ook voedselbossen realiseren staat hoog op de agenda bij diverse gemeenten.

Er komt een werkelijke verandering waarin het park een voorbeeldfunctie en een rol als aanjager en kennisbank kan vervullen in de regio.. en daarbuiten!


Op dit moment, herst 2018, bestaat er de volgende informatie van de oude gebruikersraad;

https://parklingezegen.nl/gebruikersraad/

https://gebruikersraadparklingezegen.nl/


  • De gebruikersraad is belangrijk in het platform zijn en netwerken met de diverse betrokken partijen
  • Onafhankelijk en breed georiĆ«nteerd. Een unieke manier om veel te leren en bij te dragen.


Nu is er behoefte aan een nieuwe opzet en aan een nieuw bestuur. Dat nieuwe bestuur heeft zich intussen aangediend.

De nieuwe vorm is in concept aanwezig en wordt door ons, jou en mij en een club van meerdere mensen in de komende tijd vorm gegeven. Er is heel veel ruimte voor ieders eigen inbreng!

Weinig vergaderen, inspiratie, onderzoek en praktisch input geven op de lopende ontwikkelingen. Een open platform en in gesprek met de diverse partijen. Het werk is leuk, inspirerend, breed en toekomst gericht. En daarin bepaald ieder zijn of haar beschikbare tijd en interesse.


In dit werk krijg je met allerlei soorten mensen en instanties te maken.

De investering qua tijd is goed te overzien en kan deels, met jouw activiteiten worden gecombineerd.

Tot zover deze korte inleiding.

Graag vertellen wij u er meer over!