Bijeenkomsten Agenda FFRM Network

Onze organisatie biedt diverse activiteiten. Leefbaarheid van onze samenleving staat daarbij centraal

Wij nodigen u uit te participeren in ons werk door praktisch mee te helpen.

In het overzicht hieronder ziet u onze activiteiten waar u aan kunt deelnemen.

De meest recente staat bovenaan de pagina.

Op verzoek organiseren wij lezingen, workshops of een begeleidingstraject bij u op locatie.

* Wij staan ook open voor deelname aan congressen en beurzen. neemt u hiervoor even contact met ons op.


Elke week

  • Zijn er voor groepen vanaf vijf personen rondleidingen mogelijk in onze voedselbossen. Dit kan ook bij u op locatie worden georganiseerd bijvoorbeeld in combinatie met een workshop.

Een mail met uw voorstel datum met een korte omschrijving van de groep en het aantal deelnemers is voldoende.

Zie voor de gegevens onderaan deze pagina.


Oktober 2018

De Transitie Van de Samenleving als geheel; welke drijfveren, mogelijkheden en processen lopen er Een netwerkbijeenkomst voor betrokkenen wordt maandelijks en op verzoek vaker, georganiseerd. Niet alleen is onze vraag in deze samenleving om een economisch model te realiseren met nieuwe doelen, het is een verschuiving van de machten. De vrijheid van het individu, vrij van geestelijke dwang en fysieke verplichtingen is een doel. Onszelf neer zetten als verantwoordelijke mens die deze wereld bewust vormgeeft. Natuur en een gezonde omgang daarmee, is een essentieel uitgangspunt. De voorwaarde van onze eerste levensbehoeften. Met de invloed van de klimaatverandering en oorlogen rondom water, partijen die invloedssferen willen uitbreiden, is dit een eeuw die eerlijkheid en openheid vraagt en daadkrachtig optreden.

Om het met Loesje te zeggen; 'Stel je voor er komt oorlog en niemand gaat er naar toe' Zijn wij in staat zover te komen dat wij het recht eerbiedigen dat iedereen er in vrijheid mag zijn... ?

Nieuwe doelen en onderzoeksvelden en het omvormen en herwaarderen van onze opgedane kennis. Het hele ecologische systeem veranderd in alle geledingen. Voedselbossen zijn een klein stapje, een schakeltje, in een enorm transitieproces. Het is een van de tools om zelf iets te doen.


Wij organiseren maandelijks een netwerkbijeenkomst rondom deze thema's met de uitnodiging partner te worden.

Aanmelden aan deze bijeenkomst kan via; ffrmnetwork@gmail.com U ontvangt een bevestiging


Januari 2019

Nieuwe regels, nieuwe mogelijkheden

Ruimte voor voedselbossen

De aanleg en de aspecten welke daarbij komen kijken

Rondleiding met workshop; natuur, voedselbossen en nieuwe doelen


De bovenstaande bijeenkomsten worden elke maand in 2019 gegeven en op verzoek vaker.


September 2018

Bijeenkomst

Het omvormen van regels en structuren. Welke mechanismen zijn er werkzaam en op welke wijze kunt u een Voedselbos realiseren binnen bestaande structuren. Welke ingangen zijn er, op welke manier wij u kunnen helpen en waar te beginnen.


Zomer 2018

Zomerprogramma met diverse activiteiten


Melding

Aanmelding en specifieke vragen door het sturen van een email aan; ffrmnetwork@gmail.com met vermelding van datum, onderwerp en uw contactgegevens.

Graag met een korte schets van uw eigen activiteiten.

Post: Postbus 60051 6800 JB Arnhem NL/EG


Voor meer informatie;


Stichting EVS Is een ANBI instelling en leer- werkorganisatie

Giften en bijdragen voor ons werk, in elke ondersteunende vorm, zijn welkom.

Deze pagina wordt voortdurend aangevuld.