Transitie van de akkerbouw en de landbouw in Nederland

Akkerbouw, Landbouw en Voedselbossen

Some strange movements in our food production. Enough reasons to change our way of working?

Wij bieden u de mogelijkheid innovatieve pilots te realiseren binnen uw bedrijf

Pilots die eenvoudig schaalbaar zijn

  • Wij voorzien u van de benodigde kennis
  • U bent de bezitter en uitvoerder
  • Wij begeleiden u op verzoek enkele jaren
  • Denkt u bij een pilot aan 1 tot 15 a 20 hectare
  • Belangrijk in verband met de forse wijzigingen in wet- en regelgeving - nieuwe eisen .. maar ook nieuwe mogelijkheden


Het geeft u de mogelijkheid tot het ontwikkelen van nieuwe afzetmarkten en de ingang tot het ontwikkelen van een nieuw, innovatief en gezond bedrijfsperspectief.


Wij verzorgen een regelmatige bijeenkomst bij ons op locacatie met meer informatie en ondersteuning

Wij geven u op verzoek een presentatie en laten mogelijkheden en voorbeelden zien

Wij bieden u praktische alternatieven die eenvoudig toepasbaar zijn

Wij gaan met u op verzoek een proces aan van enkele jaren

Wij horen als eerste graag wat u zelf in gedachten hebt

Hoe kunnen wij dat wat u graag wilt met u concretiseren en realiseren en hoe past dat in elkaar

Wij denken en ontwikkelen met u mee


- Wij komen bij u op bezoek om ons contact zo praktisch als mogelijk te maken

- Wij ontvangen graag van u een uitnodiging voor een nadere kennismaking

- Op verzoek verzorgen wij een lezing of workshop

- Wij geven een keurmerk uit voor bedrijven die in dit proces actief zijn. Dat geeft u extra herkenbaarheid


Voor meer vragen;

  • Aanvullingen
  • Verzoek om hulp
  • Een workshop voor u en betrokkenen
  • Andere vragen? …………………….  1. De tekst van ons aanbod aan u leesbaar als document

Regelmatig bieden wij u nieuwe publicaties en onderzoeken!

U kunt ook zelf materiaal inbrengen voor publicatie waar wij u nadrukkelijk toe uitnodigen


Wij doen dit werk en deze informatievoorziening aan u ‘op social profit basis’. Wij berekenen alleen in overleg de onkosten.

Giften voor ons initiatief zijn welkom en aftrekbaar


FFRM Network

* Bankrekening: NL 23 RABO 0158439635 tnv EVS Arnhem

* Post: Postbus 60051 6800 JB Arnhem NL/EG

* Kvk: 50879804


ANBI instelling


AL & V versie herfst 2018 Versie 3 IFF Herfst 2018

EcoVrede Nederland Sociaal Maatschappelijk actief in de transitie van landbouw en samenleving! Actief sedert 2009

Homepage EcoVrede Nederland