Onderzoekstools FFRM

Het onderzoeken van locaties; bodem, natuurontwikkeling en biodiversiteit

Praktische en bruikbare tools worden door ons ontwikkeld en verzameld. Wij staan open voor nieuwe mogelijkheden. Onze insteek is dat informatie beschikbaar wordt gesteld voor maatschappelijke initiatieven. Uw schenking of bijdrage wordt gewaardeerd.


Kennisbank FFRM - (in ontwikkeling)

https://phys.org/news/2018-10-forest.html


HBO Kennisbank


Kennisbank Natuurlijk en Agrarisch Landschapsbeheer

Nieuwe soorten op landbouwgronden

Draaiboek Wolf in vergevorderd stadium

European Badger Habitat requirements

Onderzoek gevolgen wet natuur

Wet natuurbescherming


Regelhulp voor financiering internationaal en nationaal overheid

Farming for resilence

Living planet report