Actual news on related items

Diverse onderwerpen die een breder beeld laten zien van de ontwikkelingen rondom voedselbossen en gerelateerd in de hele wereld;

How plant microbes could feed the world and saved endangered species

Bron Link September 2018

" ... Just like humans and other animals, plants have their own microbiomes, the bacteria, fungi and other microorganisms living on and in the plants. Some, like the mildew, attack; others are beneficial. A single leaf hosts millions of microbes, sometimes hundreds of different types. The ones living within the plant’s tissues are called endophytes. Plants acquire many of these microbes from the soil and air; some are passed from generation to generation through seeds. The friendly microbes assist with growth and photosynthesis or help plants survive in the face of drought and other stressors. ..."18 september 2018

Opbrengsttabellen Nederland 2018 verschenen; monitoring en onderzoek van de feitelijke opbrengst van een boslocatie Link

“In de bosbouw heeft men bij het telen van hout reeds lange tijd ingezien, dat bij een doelmatig beheer het werken met plannen op lange termijn noodzakelijk was. Een dermate langdurig en kapitaalintensief productieproces als dat van hout, waarbij eens gemaakte fouten lang doorwerken, kan zonder een doordachte planning economisch niet efficiënt zijn.” Dat schreef Piet Faber van het toenmalige Bosbouwproefstation ‘De Dorschkamp’ (een van de voorlopers van WENR) in 1972 in het Nederlands Bosbouwtijdschrift.

Groei- en opbrengstvoorspellingen

Al zeker sinds begin vorige eeuw wordt daarom in Nederland onderzoek gedaan naar de groei van boomsoorten. Dat resulteerde onder andere in ‘opbrengsttabellen’ waaruit de groei en opbrengst kan worden afgelezen. ..."


Greening the dessert

“I have never seen soil like this before” was the comment that Bill Mollison made during a visit to the ‘Jordan Valley Permaculture Project (aka ‘Greening the Desert – the Sequel’) in 2011. At the time, he was referring to the poor state of the soil in the small village of Jawasari, Jordan. An area of the world where the landscape has been damaged by not only extreme pollution and the overuse of recycling nutrients but also by the climatic conditions of the location. At 31° North of the equator, 400-meters below sea level, in an area that receives less than 50-millimeters (2-inches) in annual rainfall, and Summer temperatures reaching over 50°C (122°F), the Dead Sea Valley is considered one of the world’s worst agricultural scenarios.

So, when I and thousands like me first saw the original ‘Greening the Desert’ video, a short documentary produced by the Australian Broadcasting Corporation (ABC) ... "

Ornamental and Edible Plants

" ....There are several ornamental plants that grow perennially, some of which are noted for being delicious as well as attractive....."

Nog nooit zoveel natuurbeschermers vermoord als vorig jaar (zomer 2018) En wie zijn de opdrachtgevers en moet daar niet eens onderzoek naar worden gedaan? En hoe is dat in Nederland?

Groene schoolpleinen beïnvloeden de gezondheid van kinderen positief Zomer 2018

" ... Wat is de impact van groene schoolpleinen met extra planten en bomen op de aandacht en concentratie, sociaal- en emotionele ontwikkeling en lichamelijke activiteit van kinderen van 7 tot en met 11 jaar? En op hun waardering van het schoolplein? Bij het onderzoek waren 9 Nederlandse basisscholen betrokken, waarbij 5 scholen een groen schoolplein hadden en de overige scholen fungeerden als controleschool. Gedurende een periode van 3 jaar verzamelden de onderzoekers data, gevolgd door een follow-up studie van 2 jaar. ..."

The Great African Regreening millions of 'magical' new trees bring renewal

" ... Farmers in Niger are nurturing gao trees to drive Africa’s biggest environmental change

" ... From the peanut basin of Senegal to the Seno plains of Mali, to Yatenga, formerly the most degraded region of Burkina Faso, and as far south as Malawi: gaos are thriving in Africa. And over the past three decades, the landscape of southern Niger has been transformed by more than 200m new trees, many of them gaos. They have not been planted but have grown naturally on over 5m hectares of farmland, nurtured by thousands of farmers. ..."

People can do it by their selfs! Give them te proper tools and the space and they will do it!


Vroeg geleerd is oud gedaan; op weg naar duurzaam onderwijs Augustus 2018

" In 2015 deed Het Groene Brein in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (toen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) onderzoek naar duurzaam onderwijs. Uit het onderzoek kwam dat 4 procent van het primair onderwijs bezig is met duurzaam onderwijs, 9 procent van het voortgezet onderwijs, 7 procent van het hoger beroepsonderwijs en 11 procent van het wetenschappelijk onderwijs. Niet echt cijfers die je laten jubelen. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor het onderwerp.

Oproep in de krant

Zo plaatsten negentig hoogleraren van achttien verschillende universiteiten vorig jaar en oproep richting de overheid in de krant: “Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie.” Als belangrijke voorwaarde werd een plek voor duurzaamheid in het onderwijs genoemd. ..."


A valley near the town of Dogondoutchi in the east of Niger. The valley is completely devoted to rainfed cropland. Photograph: Gray Tappan Source Link The Guardian

Impressions from Africa


We can make this world a better place


Deze pagina is permanent in ontwikkeling Januari 2019