E-kolegij

Ciljevi

Klimatske promjene i izazovi koje one predstavljaju trenutno su u fokusu svjetske pozornosti. Uključivanje mladih širom svijeta koji su u potrazi za učinkovitim mjerama za zaštitu budućnosti budućih generacija od utjecaja klimatskih promjena igra središnju ulogu u ovom procesu podizanja svijesti.

Cilj ClimAlt e-kolegija je ponuditi sudionicima kolegija mogućnost stjecanja znanja o uzrocima, utjecajima i mogućim rješenjima klimatskih promjena. Ovaj kolegij će sudionicima omogućiti povezivanje s različitim dionicima koji se bave borbom protiv klimatskih promjena. Krajnji cilj kolegija je upoznati mlade s mogućim društveno-okolišnim promjenama te ih potaknuti da u njima sudjeluju ili da ih pokreću.


Opis e-kolegija

Ovaj e-kolegij je razvijen u okviru ClimAlt projekta koji se financira iz Erasmus + projekta te uključuje 32 sata podučavanja o klimatskim promjenama. E-kolegij će biti dostupan na online platformi od 25. studenog 2019. do 25. veljače 2020. godine. Sudionici će također dobiti mogućnost sudjelovanja u jednom tematskom webinaru u ožujku ili travnju 2020., a koji će sadržajno biti nastavak i proširivanje znanja stečenog tijekom e-kolegija.

E-kolegij se održava na 4 jezika: engleskom, bugarskom, hrvatskom i talijanskom.

E-kolegij se sastoji se od 3 glavna poglavlja (uzroci-učinci-alternative) koja su podijeljena u 7 modula i 14 predavanja. Svaki modul uključuje video predavanja (10 sati), kvizove i 1 zadatak za svako poglavlje.

Glavne teme pokrivene u okviru predavanja su: znanost o klimatskim promjenama; potrošnja energije, prehrambeni sustavi i fosilna ekonomija kao pokretači klimatskih promjena; okolišni i socio-ekonomski utjecaj klimatskih promjena; javne politike i međunarodni klimatski sporazumi; klimatska pravednost, kružna ekonomija, zero waste, energetska tranzicija i mjere prilagodbe i ublažavanja u poljoprivredi kao odgovor na klimatske promjene.

Po završetku e-kolegija sudionici mogu sudjelovati u 90-minutnom webinaru koji će im dati uvid u različite dobre prakse.

Nakon završetka e-kolegija sudionici će dobiti potvrdu o pohađanju u kojoj će biti navedeno specifično stečeno znanje. Kako bi stekli potvrdu o pohađanju e-kolegija sudionici će morati završiti 75% tečaja.


ClimAlt course programme - HR.pdf

Ovdje program

e-kolegija


Tko može sudjelovati u e-kolegiju

  • mladi od 18 do 30 godina, koji su posebno zainteresirani za teme iz područja klime i okoliša

  • posjeduju najmanje B1 razinu poznavanja engleskog jezika

  • iskazali su interes za završetak e-kolegija

  • sudjelovanje ili volontiranje u različitim klimatskim akcijama je prednost.

Na e-kolegiju će sudjelovati 160 sudionika od toga će 40 sudionika biti izabrano iz Hrvatske.

Uvjet za sudjelovanje u e-kolegiju je aktivni račun na Google servisu, s obzirom da će se e-kolegij izvoditi preko Google učionice.


Kako se prijaviti

Prijava se podnosi putem obrasca dostupnog na hrvatskom jeziku u kojem potencijalni sudionici moraju dokazati svoje prethodno znanje, iskustvo i motivaciju za sudjelovanje u e-kolegiju.

Rok za prijavu je 14. studenog 2019.

Sudionici odabrani za sudjelovanje na e-kolegiju bit će obaviješteni o početku e-kolegija najkasnije do 18. studenog 2019. godine.


Kontakt

info@door.hr

FB ClimAlt page