ОБУЧЕНИЕ

В рамките на проекта ClimAlt осъществихме онлайн курс, в който се включиха над 100 млади хора от цяла Европа с помощта на отворена платформа за електронно обучение, предназначена да повиши познанията на обучители, младежки работници и младежи по отношение на изменението на климата, неговите причини, ефекти и възможни алтернативи.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Играта

С партньорите по проекта ClimAlt разработихме игра за повишаване на осведомеността относно малките стъпки, които можем да предприемем в нашето ежедневие и които имат голямо въздействие върху климата и околната среда.

Открийте Климатичните герои в себе си!

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ