Проект

Целта на ClimAlt е да повиши осведомеността на младите хора относно решениятата, насочени към изменението на климата чрез откриване, обсъждане, анализиране и разпространение на конкретни местни примери за благоприятни за климата дейности. Целта е по този начин да се засили усещането у младите хора, че промените са възможни и че те самите могат да ги предизвикват. Проектът предвижда едноседмично обучение на младежки работници, онлайн обучение на младежи по глобални екологични въпроси, разработване на образователна игра, в която младите хора ще приложат знанията и компетенциите, придобити по време на обучението, и организирането на 4 публични събития за популяризиране на продуктите и резултатите от проекта, така че тяхното въздействие да се разшири и да вдъхновява обществеността.

ОБУЧЕНИЕ

ClimAlt предлага материали за обучение както за обучители и младежки работници, така и за младежи под формата на едноседмично обучение по техники за игровизация, 32-часов онлайн курс относно причините за изменението на климата, ефектите и възможните алтернативи и 4 задълбочени уебинара.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ

Играта

Партньорите по ClimAlt ще си представят, проектират, създадат и разпространят игра, вдъхновена от игрите за лов на съкровища, за да се засили конструктивното отношение на младите хора към явлението изменение на климата.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ