CLIMALT - Izgradimo plan B!

O projektu


Usprkos učincima klimatskih promjena diljem svijeta, postoje mnoga „grassroot“ rješenja za mitigaciju i adaptaciju na klimatske promjene koji su inspirativni za građane.

Projekt ClimAlt je nastavak Clim'Alt projekta i njegovog Edukit-a, a njime se cilja na podizanje svijesti kod mladih o klimatskim promjenama, posebice rješenjima i alternativnim praksama na način da se istraže, rasprave i analiziraju, te da se znanje o konkretnim lokalnim primjerima alternativnih ekonomskih modela diseminira široj javnosti, čime bi se osnažila percepcija mogućih društveno-okolišnih promjena i samo-percipirana mogućnost da građani budu dio te promjene ili da ju generiraju.

Projekt koji traje od siječnja 2019. godine do prosinca 2020 predviđa tjedan dana dug trening za osobe koje rade s mladima; on line kolegij o izazovima s kojima se na globalnoj razini susrećemo kada govorimo o klimi i okolišu; razvoj edukativne igre tijekom koje će mladi moći primijeniti i pokazati znanje i vještine stečene tijekom on line kolegija; organizaciju četiri javna događanja tijekom kojih će se diseminirati rezultati projekta i multiplicirati učinci projekta, poticanjem javnosti na promišljanje o klimi i okolišu.


Ciljevi

ClimAlt projekt promovira osnaživanje mladih i potiče razvoj kritičkog mišljenja prema različitim aspektima pitanja klimatskih promjena na način da ih potiče na razmišljanje o uzrocima, učincima i realističnim rješenjima koja se implementiraju u različitim zemlja, a kako bih ih potaknulo da i sami postanu pokretači promjene.

Konkretno projektom se želi:

  • osnažiti kritičko mišljenje kod mladih vezano uz pitanja klimatskih promjena
  • povećati ponudu različitih edukacijskih alata za mlade, učiteljice, trenerice i osobe koje rade s mladima u području obrazovanja za održivi okoliš i klimu
  • osnažiti suradnju među organizacijama koje promoviraju okolišno i klimatski prihvatljiva rješenja
  • osnažiti mrežu mladih i njihovu sposobnost da poduzmu akcije te da počnu društveno i politički djelovati.


Korisnici

  • mladi u dobi između 20 i 30 godina iz različitih zemalja koje će izabrati partnerske organizacije, koje su izravno uključene u implementaciju ClimaAlt aktivnosti
  • 10 osoba koje rade s mladima iz partnerskih organizacija a koje će proći trening za igrifikaciju
  • 250 mladih i odraslih koji će biti obuhvaćeni kroz 4 javna događaja
  • 10000 mladih, osoba koje rade s mladima, nastavnici, studenti, učenici, volonteri, aktivisti, građani, koji će biti obuhvaćeni diseminacijskim i komunikacijskim aktivnostima
  • oko 15 lokalnih iskustava promovirano kroz trening.

VIZUAL PROJEKTA MOŽETE PREUZETI OVDJE


brochure_Climalt_HR.pdf

BROŠURU O PROJEKTU MOŽETE PREUZETI OVDJE