УЕБИНАР

Цели

Предизвикателството, поставено от климатичните промени, най-сетне е на обществения дневен ред по целия свят, особено благодарение на дейните младите хора, изискващи по-ефективни мерки за защита на бъдещето от въздействиеята на изменението на климата. Активните младежи играят основна роля в повишаването на осведомеността, което води до ангажиране на все повече млади хора по света.

През април и май 2020 г. в рамките на проект ClimAlt предложихме четири тематични задълбочени уебинара на различни езици, всеки с продължителност 90 мин. Уебинарите предоставят на участниците информация за това как организациите на гражданското общество могат да допринесат активно за справяне с климатичните промени. Основната цел на уебинарите е да покажат конкретни примери за практически решения. Тези уебинари бяха последната стъпка от пилотния обучителен курс, в който бяха записани над 100 участници.

УЕБИНАРИ

30 април 2020 г.

Тема: Covid19, климатичните промени и социални и политически последици

Организация: A Sud

Език: италиански

Видео

6 май 2020 г.

Тема: Агроекологията и климатичните промени

Организация: Navdanya International

Език: английски

Видео

13 май 2020 г.

Тема: Енергийни цели през програмен период 2014-2020г.

Организация: DOOR

Език: хърватски

Видео

19 май 2020 г.

Тема: Отопление и охлаждане у дома - практически решения

Организация: За Земята

Език: български

Видео

19 май 2020

ClimAlt уебинар: "Отопление и охлаждане у дома - практически решения"

Описание

"За Земята" имахме удоволствието да представим а заключителния уебинар към онлайн курса ни за климатичните промени КлимАлт / ClimAlt (вход свободен след регистрация).

Уебинарът на тема "Отопление и охлаждане - практически решения" се проведе на 19 май между 18:00 ч. и 19:30 ч. в платформата zoom. Видео от уебинара може да изгледате тук.


Програма:

1. Генади Кондарев - Координатор "Публични средства за устойчиво развитие" в ЕС "За Земята"

Отопление - практически съвети, добри примери и препоръки (25 минути)


2. арх. Милан Рашевски - Институт за Нулево Енергийни Сгради (ИНЕС)

Охлаждане и Слънчеви топлоцентрали: европейски опит и възможни решения за България (25 минути)


3. Модератор - Ивайло Попов - Екип „Въздух”, "За Земята"

Дискусия. Въпроси и отговори (40 минути)


Уебинарът е предназначен за неспециалисти, интересуващи се от взаимовръзките между изменението на климата, приносът на секторите "Отопление и охлаждане" и какво на практика може да направи всеки един от нас, за да намали въглеродния и екологичния си отпечатък, с постигане на комфортна температура вкъщи.


Уебинарът е последната стъпка от пилотния обучителен курс ClimAlt, в който понастоящем са записани общо над 100 участници от 4 държави. Уебинарът ще предостави на участниците информация за това как организациите на гражданското общество могат да допринесат активно за справяне с климатичните промени. Основната цел на уебинара е да покаже конкретни примери за практически решения.


Запис на уебинара и презентациите можете да намерите на https://www.zazemiata.org/materiali-sled-climalt-uebinara-otoplenie-i-ohlazhdane-prakticheski-resheniya/


Проектът ClimAlt е съфинансиран от Програма Еразъм + на Европейския съюз.


Контакти

r.slavkova@zazemiata.org