РЕСУРСИ

ОБУЧЕНИЕ

ClimAlt предлага обучителни материали за обучители, младежки работници и младежи!

Педагозите от нашата мрежа се възползват от едноседмично обучение по техники за игровизация, реализирано от нашите партньори от Play Agency. Съдържанието на обучението ще бъде достъпно онлайн тук.

Основната обучителна дейност на ClimAlt е разработването на 32-часов онлайн курс относно причините, последиците и възможните алтернативи на изменението на климата, наличен на 4 езика (български, хърватски, английски и италиански) и тестван от 100 младежи от цяла Европа. Образователните материали от курса ще бъдат качени тук и достъпни за свободно сваляне на 4 езика (en-bg-hr-it) за по-нататъшна употреба от младежи, младежки работници, обучители, студенти, доброволци, активисти, граждани.

Курсът ще бъде допълнен от 4 задължителни уебинара, отворени за обществеността, с акцент върху алтернативни устойчиви модели в различните страни.

ИГРА

Партньорите по ClimAlt под ръководството на Play Agency ще си представят, проектират, създадат и разпространяват игра за засилване на конструктивното отношение на младежите към явлението изменение на климата.

Играта ще спомогне за по-задълбоченото разбиране на ключовите теми чрез опит от първа ръка и експериментиране. Тя ще бъде свободно достъпна на сайта на 4 езика (български, хърватски, английски и италиански).

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image