Партньори

Проектът включва 5 европейски организации от 4 страни с различен географски произход и област на действие, които заедно ще насърчат обмена на разнообразни знания, практики, идеи и културни гледища. .

ИТАЛИЯ

A Sud, Ecologia e Cooperazione Onlus

Създадена през 2003 г., A Sud насърчава екологичната справедливост в Италия и на международно равнище и подкрепя засегнатите местни общности, участващи в екологични конфликти.

Website

ХЪРВАТСКА

DOOR - Drustvo Za Oblikovanje Odrzivog Razvoja

Създадена през 2003 г., DOOR разработва проекти за смекчаване на изменението на климата, участие на гражданите, разработване на политики и за образование относно възобновяемите енергийни източници и енергийната бедност.

Website

ИТАЛИЯ

Navdanya International Onlus

Италиански клон на организацията, създадена от Вандана Шива (Vandana Shiva) преди 30 години в Индия, имаща за цел да защити природата, биологичното разнообразие на Земята и правата на хората и земеделските производители за достъп до семена и хранителна независимост.

Website

ДАНИЯ

Play Agency

Създадена през 2014 г., Play Agency е консултантска компания за игровизация и независимо студио за разработване на игри, фокусирана върху игровите преживявания за компании, културни и образователни институции.

Website

БЪЛГАРИЯ

За Земята

Създадена през 1995 г., За Земята е водеща екологична организация, първата българска организация популяризираща концепцията „нулеви отпадъци“, работеща по общински програми за управление на отпадъците и разработване на устойчиви алтернативи в енергийния сектор.

Website